دانلود پروپوزال رایگان :شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات  کرمانشاه

Science and Research Branch, Islamic Azad University

 

فرم پیشنهاد تحقیق

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

 

عنوان تحقیق به فارسی:

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان

 

نام دانشجو:                                  دانشگاه:

نام خانوادگی دانشجو:                  گروه تخصصی:

رشته تحصیلی:                          گرایش:

نیمسال ورود به مقطع جاری:          نیمسال شروع به تحصیل : اول   

نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما:                             نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:

1-                                                                                          1-     

2-                                                                                          2-

تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی                                                    تاریخ ارسال به امور پژوهشی واحد           

 

تاریخ بررسی و تایید امور پژوهشی واحد                                                   تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه                                                 

 

 

 

    تائید کارشناس پژوهش                                                                               تائید مدیر پزوهش

 

 

 

 

     تأیید معاون پژوهشی                                                                                          تأیید رئیس واحد

 

 

 

 

توجه: لطفاً این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

 

 

  • اطلاعات مربوط به دانشجو:

 

نام:         نام‏خانوادگی:                   شماره دانشجویی:

مقطع:     رشته تحصیلی:     گروه تخصصی:

گرایش: روانشناسی عمومی  نام‌دانشکده:علوم و تحقیقات واحد کرمانشاه .سال ورود به مقطع جاری:

نیمسال ورودی:اول

آدرس پستی   :

تلفن ثابت محل سکونت:                   تلفن همراه:                    پست الکترونیک:…………………….

 

 

  • اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

تذکرات:

  • دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می‌توانند یک استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاور و دانشجویان دوره دکتری حداکثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور می‏توانند انتخاب نمایند.
  • در صورتی که اساتید راهنما و مشاور مدعو می باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‏های دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو،  راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارک مربوطه و همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه  گردد.
  • اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشگاه و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی خواهد بود.

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای اول:

دکترای تخصصی روانشناسی شناختی

نام و نام خانوادگی:                                  آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :……………………………….

حوزوی

 

تخصص اصلی:………………………  رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): استادیار   تلفن همراه:

 

تلفن منزل یا محل کار:……………………………….. نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: …………………………………………….

 

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه:

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای دوم:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:………………………………………………..آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :……………………………….

حوزوی

 

تخصص اصلی:………………………  رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): …………………… تلفن همراه: …………………………………

 

تلفن منزل یا محل کار:……………………………….. نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: …………………………………………….

 

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه:

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول:

دکترای تخصصی روانشناسی کودکان

نام و نام خانوادگی:                              آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :……………………………….

حوزوی

تخصص اصلی:………………………  رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): استادیار   تلفن همراه: …………………………………

 

تلفن منزل یا محل کار:……………………………….. نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: …………………………………………….

 

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه:

 

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:………………………………………………..آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :……………………………….

حوزوی

 

تخصص اصلی:………………………  رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): …………………… تلفن همراه: …………………………………

 

تلفن منزل یا محل کار:……………………………….. نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: …………………………………………….

 

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه:

 

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

4-  اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

 

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان

2-  عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

 

 

 

ب – تعداد واحد پایان‏نامه: 6 واحد

 

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

در جامعۀ ما شاید کمتر شغلی را بتوان یافت که از نظر امکانات مانند شغل معلمی باشد زیرا در مشاغل دیگر امتیازهای زیادی مانند دادن وام و تسهیلات برای خرید خانه، اتومبیل، دادن بورسیه برای ادامۀ تحصیل و کمک مادی به افراد و همچنین دادن پاداش به آنها و حتی افراد خانوادۀ آنها، وجود دارد ولی در شغل معلمی این امکانات یا وجود ندارد یا اگر هست برای عدۀ معدودی وجود دارد. (رضایی ، 1376، ص 96).

اگر سطح زندگی معلمان بالا باشد معلمین در زندگی و در شغلشان با دغدغۀ کمتری مواجهه
می شوند و می توانند در تدریس، موفق تر عمل کنند. اگر دولت و آموزش و پرورش از نظر مسکن، اولویت هایی را برای معلمین در نظر بگیرد یا منازل سازمانی را با هزینۀ کمتر در اختیار آنان بگذارد آنها با آرامش فکری و بدون اضطراب در کلاس درس حاضر می شوند.

یکی دیگر از عواملی که بر سطح زندگی معمان تأثیر گذار است احترام به شخصیت آنها چه در ادارۀ آموزش و پرورش و چه در مدرسه و کلاس می باشد. اگر از معلم هایی که از نظر علمی و از نظیرشیوۀ تدریس و طرح درسی و رعایت قوانین و انضباط کاری و از نظر اخلاق و رفتار به عنوان معلم نمونه انتخاب می شوند تقدیر شود در آنها تأثیر مثبت خواهد گذاشت و این امر باعث مضاعف شدن و تقویت و دلبستگی دو چندان به کار درآنها می شود ( رودکی ، 1387، ص 50).

در مدرسه، نیز مدیر و معاونین و سایر عوامل اجرایی با رعایت روابط انسانی و احترام به شخصیت معلم، باعث می شوند که معلّمها با دلسوزی بیشتری تدریس کرده و با دانش آموزان بهتر رفتار نمایند. اگر مدیر با در نظر گرفتن قوانین مدرسه وبا چشم پوشی از بعضی ضعفهای معلم
و راهنمایی های لازم و درست به معلمین، به شخصیت آنها احترام بگذارد قدمی است در جهت ارتقاء و احترام به شخصیت معلم.

هم چنین سازمان آموزش و پرورش نیز، موظف است برای بالا بردن سطح علمی معلمین در رشتۀ آنها متناسب با علم روز، کلاسها و دوره های آموزشی ضمن خدمت را برای آنان برنامه ریزی کند تا آنها از نظر علمی ارتقاء یابند و این خود نیز عاملی است، که بر روی تدریس آنها تأثیرگذار است. هم چنین آموزش و پرورش موظف است که در کتاب های درسی هر چند وقت یکبار، تغییراتی انجام دهد. این امر باعث می شود که انگیزۀ تدریس در معلمین و انگیزۀ یادگیری در
دانش آموزان افزایش یابد. (میر کمالی، 1371، ص 21).

به طور کلی ارتقاء کیفیت زندگی کاری در معلمان، یعنی امکان ارضای بیشتر نیازهای شخصی و وجود امنیت به نحوی که آنها بتوانند با خیال راحت و بدون استرس و اضطراب، در کنار دیگران به زندگی خود ادامه داده و احساس مفید بودن نمایند و مقبول دیگران واقع شوند و در نهایت برای افزایش مهارت و دانش خود فرصت داشته باشند. (رودکی،1387، ص 44). لذا سؤال اصلی این پژوهش این است که چه عواملی بر میزان سطح زندگی معلّمان مؤثر است و این عوامل چه نقشی در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان دارد؟

 

د – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:

نیروی انسانی با انگیزه و مرفّه و دارای رضایت شغلی، بزرگترین سرمایه و پویاترین بخش هر سازمان را تشکیل می دهد و مهرۀ اصلی به ثمر رساندن اهداف هر سازمان است. (میرکمالی، 1371، ص 17) اهمیت این موضوع، تا بدان درجه است که موجب افزایش بهره وری، افزایش روحیه، تعهد سازمانی، سلامت فیزیکی و ذهنی، رضایت از زندگی، سرعت در یادگیری و مهارت های جدید شغلی شده و هر اندازه درجۀ رضایت معلمین در کارشان بیشتر باشد این امر سبب افزایش تلاش آنها می شود. وقتی معلم از نظر مادی در رفاه باشد این امر باعث می شود که او احساس مسئولیت کرده و از سلامت روحی و روانی نیز برخوردار شود.

شناخت عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان، سبب می شود که از پیامدهای منفی ناشی از عدم وجود عوامل مهمی چون غیبت، تأخیر، شکایت، کم کاری، کاهش عملکرد و غیره جلوگیری نموده و در جهت بهبود رفتار و کردار معلمان و در نتیجه بهبود کیفی سطح تعلیم و تربیت دانش آموزان قدم برداشته شود. (عمادزاده، 1370، ص 44).

بررسی ارتباط بین این دو مقوله ونتایج حاصل از این پژوهش می تواند راهنمای برنامه ریزی نیروی انسانی در سازمان آموزش و پرورش باشد. از آنجا که یکی از زیر بنایی ترین نهادهای جوامع بشری پس از خانواده، آموزش و پرورش است. هر ساله منابع انسانی و مالی بسیار عظیمی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر دانش آموزان، آگاهی ها و توان مندیهای ضروری برای زندگی اجتماعی را بیاموزند
می توانند در رشد و اعتلای جامعۀ خود مؤثر باشند و این مسأله از مهم ترین چالشهای گریبان گیر نظام های آموزشی دنیا، به خصوص نظام آموزشی کشور ما می باشد.( محسنی، 1368، ص 214).

با توجه به اینکه در مقولات مربوط به توسعۀ اقتصادی سه عامل، منابع کار، سرمایه و منابع انسانی دارای اهمیت ویژه ای هستند و استقاده از دو عامل اول و دوم، مستلزم پرورش صحیح عامل سوم است. پرورش و ساختن منابع انسانی بر عهدۀ نظام آموزشی کشور یعنی سازمان آموزش و پرورش می باشد. این نهاد دارای اهداف و کارکردهایی از قبیل اجتماعی کردن، تأمین نیروی انسانی، انتخاب و واگذاری مشاغل، نوآوری، ایجاد همبستگی اجتماعی، رشد شخصیت فرد و ایجاد فرهنگ در بین افراد جامعه می باشد. (معیری، 1371، ص 51).

دورکهایم[1] جامعه شناس فرانسوی وظیفۀ آموزش و پرورش را انتقال هنجارها و ارزشهای اجتماعی و تنظیم آنها می داند و معتقد است در صورت عدم تنظیم و انتقال این مفاهیم، توسعه آموزش و پرورش، افراد و جامعه دچار ناهنجاری می شود، ضمن آنکه آموزشِ مهارت های ویژه برای حرفه آموزی آموزش و اشتغال ضرورت دارد.تالکوت پارسونز[2] جامعه شناس آمریکایی در مورد اهمیت آموزش و پرورش و تکریم شخصیت معلم می نویسد: «پس از اجتماعی شدن اولیۀ کودک توسط خانواده، نهاد مدرسه و معلم اجتماعی کردن او را به عهده می گیرد و در واقع مدرسه به عنوان پلی بین خانواده و اجتماع عمل می کند و کودک را برای زندگی اجتماعی آماده می سازد».

ایوان ایلیچ[3] که از پیشگامان تئوری آموزش و پرورش است در مورد تأثیر تعلیم و تربیت و نقش معلم در خلاقیت دانش آموزان و شکوفا نمودن استعدادهای آنها و ایجاد تحول در تفکر آنها و حل مسائل علمی جامعه به وسیله آنها می نویسد :«تعلیم و تربیت باید استعدادهای بالقوه افراد جامعه را به گونه ای شکوفا سازد که فرد بتواند کشف کند، خلاقیت داشته باشد، قدرت ابتکار و تشخیص او تقویت شود و آزادانه توانایی های خویش را اعتلابخشد.» (عسگریان، 1375، ص14). به این ترتیب مشاهده می شود که در واقع کار و وظیفۀ اصلی آموزش و پرورش، تکمیل کار و وظیفه ای است که پایه هایش از خانواده شروع شده است و آن آماده کردن افراد بشر برای ایجاد یک جامعۀ مطلوب انسانی است و به طور کلی نقش آموزش و پرورش در جامعه، مانند نقش مغز و قلب در بدن می باشد. (معیری، 1370، ص 48).

اهمیت موضوع پژوهش نه تنها به توسعه اقتصادی، اجتماعی کمک می کند، بلکه به وسیلۀ ارج نهادن به مقام معلم و تلاش در زمینه ارتقاء سطح زندگی او، سطح علمی دانش آموزان ارتقاء یافته و سبب تربیت نیروی انسانی کارآمد و خلاق شده و موجب اعتلای کشور می گردد. ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش از طریق ارتقاء کیفیت در مدارس صورت می گیرد. نهاد مدرسه می تواند تغییرات کیفی در فرهنگ حاکم بر جامعه بوجود آورد و از طریق تحول در رفتار مردم و شکل نهادهای اجتماعی، پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه ایجاد نماید.

در این زمان چون معلمین دارای مشکلات مادی فراوانی می باشند واز مزایا و امکاناتی که در سایر سازمان ها وجود دارد بی بهره هستند، در نتیجه پژوهشگر که خود نیز معلم می باشد و از درد معلمین آگاه است تصمیم به انجام این پژوهش در این زمان گرفته است. انجام این پژوهش تأثیر به سزایی در حل مسائل علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی دارد. اگر معلمین از امکاناتی نظیر مسکن، اتومبیل، حقوق کافی، بورسیۀ تحصیلی، سفرهای زیارتی و سیاحتی، تفریحی، بهره مند باشند، با روحیه و نشاط بیشتری تدریس می کنند، و در نتیجه سطح علمی دانش آموزان نیز بالا می رود.

هرچه میزان توانایی معلمان در تأمین نیازهای مهم شخصی با استفاده از تجربیاتی که کسب کرده اند، بیشتر باشد میزان بازدهی و کارآیی آنها نیز بیشتر خواهد بود. (شفیع آبادی، 1375،ص 82). تأکیدی که به وسیله صاحب نظران و متخصصان در این مورد ارائه شده است می تواند بر اهمیت مسأله پژوهش بیفزاید و تأثیر انجام این پژوهش در کمک به شکل گیری جامعه دانش بنیان و ایجاد تحول در آن و نیز تأثیر آن در حل مسائل حوزه های دولتی، صنعتی، بازرگانی، علمی، نشانگر اهمیت این موضوع می باشد. بررسی عوامل پیشرفت و ترقی در جوامع مختلف نشان می دهد که همۀ این جوامع از آموزش و پرورش توانمندی برخوردار بوده اند و تبلور کار معلم و سازمان آموزش و پرورش، تربیت نیروهای انسانی متعهد، دانشمند، متخصص و ماهر بوده است. (محبعلی،1375، ص 776).

دولان وشولر[4]، سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان مهم ترین متغیر در معادله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار دادند و بر این باور بودند که، برآورده نمودن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارآیی بلند مدت در سازمان منجر خواهد شد. (دولان، شولر، ترجمۀ محمدعلی طوسی، 1376،
ص 351).

افزایش بهره­وری در آموزش و پرورش ضمن اینکه سبب افزایش کیفیت خدمات آموزش و پرورش می گردد، بازدهی سرمایه را نیز افزایش داده و ارتقاء استانداردهای زندگی را فراهم
می سازد و این دو، از عوامل اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب می شوند. (عمادزاده، 1370، ص 46).

از بررسی های انجام شده، نتیجه گیری می شود که بهترین وسیله برای افزایش بهبود سطح زندگی مردم، به ویژه افزایش ارتقاء سطح زندگی معلمان و ایجاد ثروت ملی، افزایش بهره وری در آموزش و پرورش می باشد. (همان منبع، 1370، ص 47).

از دیدگاه سیستمی با گسترش این تفکر در سطح منابع اقتصادی جامعه می توان نتیجه گرفت که ارتقاء سطح زندگی معلمان و افزایش بهره وری در آموزش و پرورش موجب افزایش بهره وری ملی شده و آن نیز به بالا رفتن قدرت خرید مردم، رونق اقتصادی، افزایش درآمد ملی، کاهش تورم و همچنین افزایش اشتغال در درازمدت منجر خواهد شد.(معیری، 1371، ص48).

برای تحقق اهداف و برنامه های کشور در جهت رشد و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و علمی، شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان و نقش آن، در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):

پیشینه ی پژوهش

خلاصه پژوهش های پیشین در جدول شماره (1-2) نشان داده شده است.

جدول شماره(1-2):

ردیف نویسنده سال عنوان پژوهش نتایج پیشینه
1

 

 

 

 

 

 

فرهاد طهماسبی

 

 

 

 

 

 

1378

 

 

 

 

 

 

بررسی مقایسه امکانات رفاهی کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت.

 

 

 

نتیجه پژوهش های فرهاد طهماسبی (1378)، در نظام های تعلیم و تربیت آگاهی از امکانات رفاهی معلمین یکی از راهبردهای ضروری و اساسی محسوب می شود، با آگاهی از کمبودهای مادی و معنوی معلمین و اهتمام در جهت رفع آنها سبب ارتقاء سطح زندگی معلمین می شوند.
2

 

عزت رضایی

 

1376

 

بررسی نقش برخی عوامل، رفاهی در رضایت شغلی کارکنان.

 

عزت رضایی (1376)، به طور کلی هرچه امکانات رفاهی در آموزش و پرورش به خصوص برای معلمین بیشتر باشد این امر سبب ارتقاء سطح زندگی معلمین و در نتیجه بازدهی بالای آنها خواهد شد.

 

3

 

نعمت سلطانیان

 

1379

 

وضعیت سلامت روان معلمان.

 

نتیجه پژوهش های نعمت سلطانیان (1379)، زمانیکه معلمین از نظر حقوق و سایر امکانات رفاهی رضایت کافی داشته باشند و در محیط کاری دغدغه کمتری داشته باشند از نظر سلامتی روحی و روانی در آرامش به سر
می برند و اگر فاقد این امکانات باشند این امر برروی آنها تأثیر منفی گذاشته و سبب می شود که انگیزه کافی برای تدریس نداشته باشند و در نتیجه، دانش آموزان اُفت تحصیلی پیدا
می کنند.

 

 

 

 

ادامه جدول شماره(1-2):

ردیف نویسنده سال عنوان پژوهش نتایج پیشینه
4 اسد یگانه و معصومه والیزاده 1380

 

شناسایی استرس های شغلی معلمان و تأثیر آن در اُفت تحصیلی
دانش آموزان.
نتیجه پژوهش های اسد یگانه و معصومه والیزده (1380)، چنانچه معلمین از نظر وضع مادی و امکاناتی مانند حقوق کافی، مسکن، بورسیه تحصیلی و غیره در رفاه نباشند این امبر سبب ایجاد عاملی تنش زا در زندگی آنها
می شود و کم کم اضطراب و استرس، روان آنها را مختل می نماید.این استرسها برروی شغل و هم چنین رفتار و برخورد آنها با
دانش آموزان تأثیر گذاشته و سبب اُفت تحصیلی و در نتیجه کاهش کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان می گردد.
5 یحیی صفری 1385 بررسی رابطه بین رضایت شغلی و انگیزه پیشرفت معلمان در آموزش و پرورش. نتیجه پژوهش های یحیی صفری (1385)، برخی از پژوهش ها نشان می دهد که معلّم با انگیزه و با تلاش می تواند جایگزین کمبود امکانات آموزشی شود. معلّمی که بیشتر وقت خود را صرف علم و پژوهش و مطالعه نماید نسبت به معلّمی که برای این کار وقت کمتری صرف می کند متفاوت است. او سعی می کند دانش آموزان را طوری آموزش دهد که از نظر علمی احساس وظیفه نمایند.
6

 

 

 

 

فرهاد طهماسبی

 

 

 

1378

 

 

 

 

بررسی مقایسه امکانات رفاهی کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت. نتیجه پژوهش های فرهاد طهماسبی(1378)، آگاهی از امکانات رفاهی معلین و اهتمام در جهت رفع کمبودهای مالی سبب ارتقاء سطح زندگی آنها می شود.

 

 

 

 

ادامه جدول شماره(1-2):

ردیف نویسنده سال عنوان پژوهش نتایج پیشینه
7

 

 

 

بهجت سجادیان

 

 

1376

 

 

 

مقایسه آموزش و پرورش و عوامل رفاهی معلمان با سایر کارکنان دولتی. بهجت سجادیان(1376)، مقایسه امکانات رفاهی کارکنان آموزش و پرورش به خصوص معلمین با سایر کارکنان دولت را یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه می داند و تلاش در جهت هماهنگ کردن این امکانات.
8 مهدی رودکی 1378 تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری. مهدی رودکی (1378)، یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه را، رضایتمندی شغلی معلمان می داند و مسائل روان شناختی، امنیت شغلی، روابط انسانی کارکنان و فرصت های رشد را از راهکارهای مؤثر در این زمینه می داند.
9 اسد یگانه و معصومه والیزاده 1380 شناسایی استرس های شغلی معلمان و تأثیر آن در اٌفت تحصیلی
دانش آموزان.
نتیجه پژوهش های اسد یگانه، معصومه والیزاده (1380)، علاوه بر علاقه و انگیزه دانش آموزان به تحصیل و علم و علاقه معلمان نسبت به انتخاب شغلشان، اگر معلمان در جامعه از نظر مالی و از نظر احترام به شخصیت آنها در وضعیت مناسبی نباشند، دچار استرس و اضطراب شده در نتیجه این اضطراب و استرس در کلاس درس به دانش آموزان منتقل شده و سبب اٌفت تحصیلی آنها و بالطبع کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان کاهش
می یابد. پس باید سعی شود که عوامل تنش زا را از محیط زندگی معلمان خارج نمایند.

 

 

 

ادامه جدول شماره(1-2):

ردیف نویسنده سال عنوان پژوهش نتایج پیشینه
10 برنادت وچازمیر

 

 

 

 

استیرز و پورتر

 

 

 

اسپنسر و استیرز

1992

 

 

 

 

1987

 

 

 

1980

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی.

 

 

 

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی.

 

 

بررسی رابطه انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی.

نتیجه پژوهش های برنادت وچازمیر (1992)، در آمریکا، آنها نتیجه گرفتند که بین انگیزه پیشرفت معلمان و رضایت شغلی آنها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

 

استیرز وپورتر(1987)، نتیجه گرفتند که انگیزه پیشرفت، رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهد.

 

اسپنسر و استیرز(1980)، دریافتند که بین انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

11 لاک و لاتام

 

 

 

 

 

استیرز و برون آستین

1990

 

 

 

 

 

1976

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و عملکرد و رضایت شغلی.

 

 

 

بررسی رابطه بین انگیزهپیشرفت و عملکرد و رضایت شغلی.

نتیجه پژوهشهای لاک و لاتام(1990)، آنها در پژوهشی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که در محیطهای شغلی، چنانچه انگیزه پیشرفت فرد بالا باشد، عملکرد وی بالا می رودو عملکرد بالا اگر با پاداش همراه باشد، به رضایت شغلی فرد منجر می شود.

نتیجه پژوهشهای استیرز و برون آستین(1976)، آنها در پژوهشی که انجام دادند نتیجه گرفتند که انگیزه پیشرفت، رابطه بین عملکرد و خشنودی را تحت تأثیر قرار می دهد و همبستگی بین عملکرد و رضایت شغلی در کسانی که انگیزه پیشرفت در آنها شدید است بسیار بالا می باشد.

12 آستین 1995 بررسی شناسایی ویژگی های مدارس نمونه. نتیجه پژوهش های آستین(1995)، او در این پژوهش به این نتیجه رسید که دو عامل اساسی که موجب شده بود این مدارس با عنوان مدارس نمونه شناخته شوند، رهبری قوی مدیر مدرسه و دیگری احساس رضایت شغلی معلمان از داشتن زندگی مرفه و برخورداری از امکانات کافی از طریق سازمان آموزش و پرورش بوده است.

ادامه جدول شماره(1-2):

ردیف نویسنده سال عنوان پژوهش نتایج پیشینه
13 کالین 1992 بررسی رابطه بین رضایت معلمین و ارتقاء سطح زندگی آنها. نتیجه پژوهشهای کالین (1992)، او اظهار داشت که چهار عامل مستقل، مبین رضایت معلمین و ارتقاء سطح زندگی آنها می باشد و این عوامل عبارتند از: رضایت از کار، رضایت از شایستگی سرپرستان در نقش متخصصان و رهبران، رضایت از سازمان و شرایط کار، رضایت از ارزش مادی شغل.
14 کوپر و همکاران 1993 بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان با بهداشت جسمانی و بهداشت روانی آنها. نتیجه پژوهشهای کوپر و همکاران(1993)، آنها دریافتند که رضایت شغلی معلمان یا بهداشت جسمانی و روانی آنها ارتباط مستقیم دارد.
15 سریواستوا و همکاران 1994 بررسی رابطه بین  اضطراب شغلی معلمان با رضایت شغلی آنها. نتیجه پژوهشهای سریواستوا و همکاران (1994)، آنها نتیجه گرفتند که اضطراب شغلی، در رضایت شغلی معلمین تأثیر دارد یعنی هرچه اضطراب شغلی کمتر باشد رضایت شغلی بیشتر است.
16 اسکات و همکاران 2001 بررسی ارتباط بین طاقت(بنیه) و رضایت شغلی معلمان. نتیجه پژوهشهای اسکات و همکاران (2001)، آنها دریافتند که بین طاقت (بنیه)، بعنوان یک ساخت شخصیتی و رضایت شغلی معلمان ارتباط معنی داری وجود دارد. امّا ارتباط مهمی بین سن و سال معلمان با رضایت شغلی آنها وجود ندارد.
17 اتوناسیوس و همکاران 2001 بررسی ویژکیهای شخصیتی و رضایت شغلی و نقش آن در ارتقاء سطح زندگی معلمان یونانی. نتیجه پژوهشهای اتوناسیوس و همکاران(2001)، آنها دریافتند که معلمان از شغل مدیریت در کارشان راضی هستند امّا از دستمزد و فرصتهای پیشرفت راضی نیستند و نتیجه این پژوهش ارتباط بین این ویژگی ها و جنبه های خاصی از رضایت شغلی و تأثیر آن بر ارتقاء سطح زندگی معلمان را نشان
می دهد.

 

 

 

 

 

و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

 

 

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

نگارنده در این رهگذر پس از تدوین اهداف پژوهش به منظور رسیدن به این هدف ها با طرح سؤالاتی در قالب اهداف مذکور به نتیجه گیری از داده های گردآوری شده پرداخته است.

اهداف پژوهش:

هدف کلی: شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان.

اهداف ویژه:

1- بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان.

2- بررسی ارتباط بین ارتقاء سطح زندگی معلمان و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش
دانش آموزان.

3- بررسی ارتباط بین ارتقاء علمی معلمان و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش و پیشرفت                                                      تحصیلی دانش آموزان.

4- بررسی راهکارها و پیشنهادهای مؤثر در زمینه ارتقاء سطح زندگی معلمان.

5- بررسی راهکارها و پیشنهادهای مرتبط در زمینۀ ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش
­       دانش آموزان.

 

 

ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

 

 

ط-  سؤالات تحقیق:

سؤال اصلی: عوامل مؤثر بر ارتقاء زندگی معلمان چیست؟ واین عوامل چه تأثیری در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان دارد؟

سؤالات ویژه:

1- عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان چیست؟

2- ارتباط بین ارتقاء سطح زندگی معلمان و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان چیست؟

3- ارتباط بین ارتقاء علمی معلمان و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش و پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان چیست؟

4- راهکارها و پیشنهادهای مؤثر در زمینه ارتقاء سطح زندگی معلمان چیست؟

5- راهکارها و پیشنهادهای مرتبط در زمینۀ ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان   چیست؟

 

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

تعریف مفهومی واژه ها :

تعریف مفهومی ارتقاء: ارتقاء به معنی برآمدن، بلند شدن، صعود، بالا رفتن می باشد. (فرهنگ معین،1388، ج1، ص 193).

 

تعریف عملیاتی ارتقاء: ارتقاء یعنی رشد و بالا رفتن، و از نظر سطح زندگی، یعنی بالا رفتن سطح امکانات و افزایش درآمد و حقوق و مزایا و داشتن شغل مناسب و رفع کمبودهای مالی زندگی و در کل از نظر روحی و روانی در آرامش بودن. (سجادیان، 1376، ص 49).

 

تعریف مفهومی سطح زندگی: سطح زندگی واژه ای است که از ترکیب دو واژه «سطح» و «زندگی» با دو معنای متفاوت تشکیل شده است. سطح یعنی بام، روی هرچیز که همواره و پهن باشد. (فرهنگ معین، 1388، ج2، ص1883).

 

زندگی : حیات، وجود، هستی (همان منبع، 1388، ج2، ص1753).

 

سطح زندگی: وضع مالی، مال و منال (همان منبع، 1388، ج2، ص1890).

 

تعریف عملیاتی سطح زندگی: توسعه و برخورداری انسان از امکانات و نعمت هایی در زندگی، به گونه ای که فرد از نظر مالی و غیرمالی در آرامش و آسایش مطلوبی باشد و بتواند تمام امور مربوط به نیازهای جسمی و روحی خود و عائله تحت تکفلش را برآورده سازد.

 

تعریف مفهومی معلم: تعلیم دهنده، آموزنده، تعلیم کننده. (همان منبع، 1388، ج3، ص4239).

 

تعریف عملیاتی معلم: معلم فردی است که با عشق و علاقه و دلسوزی آنچه را که خود بلد است به دانش آموزان یاد می دهد و علاوه بردرس، تربیت و پرورش دانش آموز را نیز بر عهده دارد در این پژوهش منظور ازمعلّمان، دبیران مقطع متوسطه می باشند.

تعریف مفهومی دانش آموز: آنکه علم آموزد، شاگرد مدرسه. (همان منبع، 1388، ج2،
ص 1490).

 

تعریف عملیاتی دانش آموز: کودک یا نوجوانی که در مقطع دبستان، یا راهنمایی و یا دبیرستان در حال آموختن و یاد گیری دانش و تحصیل علم است و در این پژوهش منظور از
دانش آموزان، نوجوانان دوره متوسطه می باشند.

تعریف مفهومی آموزش و پرورش: آموزش: آموزیدن، آموختن، یاددادن، تعلیم (همان منبع، 1388، ج1، ص92). پرورش: تربیت، تعلیم، تأدیب، فرهنگ، تمدن، پرستیدن، پرستش، خوراک، غذا، طعام. (همان منبع، 1388، ج1، ص 764).

 

تعریف عملیاتی آموزش و پرورش: نهاد یا سازمانی که وظیفۀ تعلیم و تربیت افراد را در جامعه برعهده دارد و یکی از زیر بنایی ترین نهادهای جوامع بشری پس از خانواده می باشد و به طور کلی پرورش و ساختن منابع انسانی بر عهدۀ نظام آموزشی کشور یعنی سازمان آموزش و پرورش می باشد. (محسنی، 1368، ص 214).

 

تعریف مفهومی کیفیت: واژه کیفیت دارای چند معنای متفاوت می باشد. در فلسفه منظور از کیفیت، چگونگی یک چیز است، چونی، چگونگی، صفت و حالت و چگونگی چیزی. (فرهنگ معین، 1381، ج سوم ، ص 2235).

 

تعریف عملیاتی کیفیت : یعنی تغییرات کیفی در سطح آموزش و پرورش که شامل، تغییرات درفرهنگ حاکم بر جامعه و تحول در رفتار مردم و تقویت و تحکیم سرمایه های مادی و انسانی
می باشد. (عمادزاده ، 1370، ص 43).

 

 

 

 

 

 

 

5-روش شناسی تحقیق:

 

الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):

تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.

روش پژوهش کیفی است و از نظر هدف، کاربردی بوده، ولی از نظر نحوۀ گردآوری داده ها، توصیفی تحلیلی می باشد. با توجه به آثار نوشتاری موجود در خصوص (شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان و نقش آن درارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان) نگاشته شده است بدین منظور از کتاب های روان شناسی، تربیتی، اجتماعی، کتاب های درسی دانشگاه، مجلات رشد، پیوند، ماهنامه های تربیتی آموزشی و رشد و مقالات موجود در سایت های اینترنتی استفاده شده است و به سؤالات پژوهش، پاسخ لازم داده شده است.

 

جامعه نمونه و روش نمونه برداری:

از آنجا که پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی بوده است، از کتاب ها و مقالات، فیش برداری لازم صورت گرفته است و کار پژوهش، به شیوه مطالعه کتابخانه صورت گرفته است، روش نمونه برداری نیز به صورت هدفمند گزینشی صورت گرفته است.

 

ابزار و روش اندازه گیری داده ها:

در این پژوهش روش تدوین و گرد آوری داده ها، با استفاده از فیش برداری از منابع و اسنادی، همچون مقالات، پایان نامه ها، مجلات و سایتهای اینترنتی و منابع معتبر داخلی و خارجی بوده است.

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها:

روش تجزیه و تحلیل داده ها، توصیفی تحلیلی می باشد و با استفاده از فیش برداری از مقالات، پایان نامه ها و پژوهش های صورت گرفته داده ها، جمع آوری و تلخیص و عرضه گردیده است. پس ازآن از داده ها، نتیجه گیری به عمل آمده، ودر پایان، نتایج به دست آمده از پژوهش با نتایج پژوهش ها، تطبیق داده شده است.

 

 

یعنی فعالیت های انجام شده در تحلیل داده ها به صورتی بوده است که، داده ها، گردآوری و ارائه شده و نتیجه گیری از آنها به عمل آمده و برای تأیید نهایی از نتایج پژوهش های گذشته، استفاده شده است.

منابع :

6- استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد:

آیا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی می‌باشد؟                            بلی   خیر

در صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی لازم است نوع آزمایشگاه، تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز در این قسمت مشخص گردد.

 

نوع آزمایشگاه تجهیزات مورد نیاز مواد و وسایل مقدار مورد نیاز
   

 

   

 

امضاء استاد راهنما:                           امضاء مدیرگروه تخصصی:

 

  • زمان بندی انجام تحقیق:

 

 

الف- تاریخ شروع:…………………………… ب- مدت زمان انجام تحقیق:……………………..ج- تاریخ اتمام:…………………..

 

تذکر: لازم است کلیه فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏ای) و مدت زمان مورد نیاز برای هر یک، به تفکیک پیش‏بینی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتی‏الامکان رعایت گردد.


پیش‏بینی زمان‏بندی فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کار

ردیف شرح فعالیت زمان کل

(ماه)

زمان اجرا به ماه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

 

                           
2

 

                           
3

 

                           
4

 

                           
5

 

                           
6

 

                           
7

 

                           
8

 

                           
9

 

                           
10

 

                           
11

 

                           
12

 

                           

توجه: 1- زمان و نوع فعالیت‌های اجرایی پایان‏نامه، حتی‏الامکان باید با مندرجات جدول منطبق باشد.

  2- حداقل زمان قابل قبول برای پیش‏بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایان‏نامه کارشناسی ارشد 6 ماه و حداکثر 12 ماه می‏باشد.

 


8– صورتجلسه گروه تخصصی

 

نام ‏و نام‏خانوادگی دانشجو: پرستو صادقی              امضاء            تاریخ

 

نام و نام‏خانوادگی استاد یا استادان راهنما    کیوان یزدانبخش            امضاء               تاریخ

1-

2-

 

نام و نام‏خانوادگی استاد یا استادان مشاور     کیوان کاکابرایی                امضاء               تاریخ

1-

2-

نام و نام‏خانوادگی عضو کمیته نظارت بر تحقیق             امضاء               تاریخ

1-

 

شورای گروه تخصصی …………………………………..در تاریخ ………………………. در محل ………………………. با حضور اعضای مربوطه

خانم

تشکیل و موضوع پایان‌نامه   ـــــــــــــــپرستو صادقی  با عنوان

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت در رغبت ها و تعهد سازمانی در معلمان شهرستان اسلام آباد غرب »

بررسی و به تصویب رسید.

 

نام و نام‏خانوادگی اعضای شورا                      امضاء                    تاریخ

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

 

نام و نام‏خانوادگی مدیرگروه:                                                  مهر و امضاء              تاریخ

 

 

 

 

 

 

                        

9- صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه:

 

خانم

موضوع و طرح تحقیق پایان‏نامه ـــــــــــــ                   دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه روانشناسی

آقای

گرایش عمومی که به تصویب کمیته گروه تخصصی مربوطه رسیده است، در جلسه مورخ ……………………….  شورای پژوهشی دانشگاه طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضاء قرار گرفت.

 

 

ردیف نام و نام‏خانوادگی نوع رأی (موافق

یا مخالف)

محل امضاء توضیحات
1

 

       
2

 

       
3

 

       
4

 

       
5

 

       
6

 

       
7

 

       

 

 

مدیر پژوهشی واحد:                                                                     امضاء               تاریخ

 

 

معاون پژوهشی واحد:                                                                                         امضاء               تاریخ

 

 

ریاست واحد :                                                    امضاء               تاریخ

 

 

 

 

 

این فرم باید توسط دانشجو تکمیل شود

 

 

فرم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

فرم الف- فرم اطلاعات پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

نام واحد دانشگاهی: واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان

 

نام و نام‏خانوادگی دانشجو:                          نیمسال تحصیلی: اول

شماره‏دانشجویی:                                         تعداد واحد پایان‌نامه: 6

رشته تحصیلی:  روانشناسی                               گرایش: عمومی                                        کد رشته:

فنی و مهندسی                  علوم انسانی                            علوم پایه                          هنر

 

نام و نام‏خانوادگی استاد راهنما 1:                                                         رشته تحصیلی:

مرتبه علمی:  مربی       استادیار       دانشیار         استاد                  کد شناسایی استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگی استاد راهنما 2:                                                         رشته تحصیلی:

مرتبه علمی:  مربی       استادیار       دانشیار         استاد                  کد شناسایی استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگی استاد مشاور 1:                                                                       رشته تحصیلی:

مرتبه علمی:  مربی       استادیار       دانشیار         استاد                  کد شناسایی استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگی استاد مشاور 2:                                                                      رشته تحصیلی:

مرتبه علمی:  مربی       استادیار       دانشیار         استاد                  کد شناسایی استاد راهنما:

 


فرم شماره 1

 

فرم تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد یا رساله دکتری

 

اینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایان‌نامه / رساله، خانم/آقای               دانشجوی ورودی 1390 مقطع کارشناسی ارشد  رشته روانشناسی گرایش عمومی  که موضوع پایان‌نامه‌ام تحت عنوان: « شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان  » متعهد می‌شویم در تمامی تولیدات علمی مستخرج از پایان‌نامه/رساله نسبت به انتشار نتایج حاصل از تحقیق مذکور (در قالب کتاب، مقاله، طرح تحقیقاتی، اختراع، اکتشاف و …) با رعایت موارد ذیل اقدام نمائیم.

الف) نشانی نویسنده اول مقاله باید به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه باشد.

ب) نشانی عهده‌دار مکاتبات (Corresponding Author) باید به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه باشد.

ج) نشانی دانشجو باید به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه باشد.

د) نشانی اساتید خارج از واحد در صورتیکه نام ایشان به عنوان نویسنده اول و عهده‌دار مکاتبات نباشند می‌تواند با هر آدرسی باشد.

هـ) فقط اسامی افراد مرتبط با پایان‌نامه یا رساله در مستخرجات ذکر شود.

و) آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن باید به صورت زیر آورده شود:

به انگلیسی:

Department of نام گروه تخصصی , Science and Research branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

به فارسی:

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، گروه ………..، کرمانشاه، ایران.

 

نام و نام‌خانوادگی استاد راهنما:                                                   نام و نام‌خانوادگی استاد راهنما:

تاریخ و امضاء                                                                   تاریخ و امضاء

 

نام و نام‌خانوادگی استاد مشاور:                                          نام و نام‌خانوادگی استاد مشاور:

تاریخ و امضاء                                                                   تاریخ و امضاء

 

درتاریخ ……………….فرم مزبور که به امضاء اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده‌است، دریافت گردید.

 

                                                               امضاء مدیر پژوهش دانشگاه

تذکر: لازم است اساتید راهنما و مشاور انتخابی پس از مطالعه فرم مذکور، نسبت به تکمیل مشخصات و توشیح آن شخصاً اقدام نمایند تا از هرگونه تخلفات احتمالی جلوگیری گردد. بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می‌نمائیم.


فرم شماره 2

 

 

فرم تعهد دانشجویان در قبال نتایج حاصل از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد یا رساله دکتری

 

اینجانب            دانشجوی ورودی 1390 مقطع کارشناسی ارشد  رشته روانشناسی گرایش عمومی  که موضوع پایان‌نامه‌ام تحت عنوان: « شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان » در شورای گروه تخصصی به تصویب رسیده، متعهدمی‌گردم الف) کلیه مطالب و مندرجات پایان‌نامه/ رساله‌ام بر اساس اصول علمی و حاصل از تحقیقات خودم تهیه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتایج تحقیقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهای دیگران در پایان‌نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به نحوی که قابل تشخیص و تفکیک از متن اصلی باشد قید گردد.

ب) در صورتیکه از نتایج تحقیقاتم علاوه بر پایان نامه / رساله، کتاب ، مقاله، اختراع، اکتشاف و هر گونه تولیدات علمی حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه بوده و این موضوع صراحتاً در مکاتبات و تولیدات اینجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمایم.

ج) در صورت استفاده از کمکهای مالی و غیر مالی نهادهای دولتی و غیر دولتی از موضوع تحقیق اینجانب مراتب را کتباً به دانشگاه اطلاع دهم در غیر اینصورت دانشگاه مجاز به تغییر عنوان پایان‌نامه یا سایر اقدامات حقوقی می‌باشد.

د) آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن به عنوان تنها آدرس در تولیدات علمی مستخرج از پایان‌نامه/رساله باید به صورت زیر آورده شود:

 

آدرس دانشگاه و واحد به فارسی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، گروه روانشناسی  کرمانشاه، ایران.

آدرس دانشگاه و واحد به انگلیسی:

Department of نام گروه تخصصی , Science and Research branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

 

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

تاریخ و امضاء                                                                  

 

تذکر: بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می‌نمایم.

 

در تاریخ ……………….. فرم مزبور که توسط آقای/ خانم                    به امضاء رسیده است، دریافت گردید.

 

                                                                                  امضاء مدیر پژوهش دانشگاه

فرم شماره 5

 

اینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایان نامه خانم                   دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی متعهد می­شویم در کلیه تولیدات علمی مستخرج از این پایان نامه / رساله (اعم از مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، اختراع و ….) که به منظور استفاده از تسهیلات تشویقی، سفرهای علمی، فرصت مطالعاتی و امتیاز ارتقاء علمی (اعضاء هیات علمی واحد و ….) ارائه می­گردد، نسبت به درج آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن به عنوان تنها آدرس خود بصورت زیر اقدام نمائیم. بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می­نمائیم.

تبصره: تکمیل این فرم برای اساتید تمام وقت واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه الزامی است. و ضمناً اساتید نیمه‌وقت یا مدعو در صورتیکه نام ایشان به عنوان نویسنده اول و عهده‌دار مکاتبات در تولیدات علمی مستخرج از رساله قید نشود ملزم به امضاء این فرم نمی‌باشند.

آدرس دانشگاه و واحد به فارسی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، گروه ……، کرمانشاه، ایران.

آدرس دانشگاه و واحد به انگلیسی:

 

Department of ……, Kermanshah Science and Research branch, Islamic Azad university, Kermanshah, Iran.

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                          نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

تاریخ و امضاء:                                                  تاریخ و امضاء:

 

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                          نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

تاریخ و امضاء:                                                  تاریخ و امضاء:

 

 

 

اینجانب            دانشجوی ورودی 1390 مقطع کارشناسی ارشد  رشته روانشناسی گرایش عمومی  که موضوع پایان‌نامه‌ام تحت عنوان: « شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان »به منظور تسویه حساب و یا استفاده از تسهیلات تشویقی و سفرهای علمی و ….. نسبت به درج آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن بصورت ذیل به عنوان تنها آدرس خود اقدام نمایم. بدیهی است چانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمایم.

Department of ……, Kermanshah Science and Research branch, Islamic Azad university, Kermanshah, Iran.

 

نام و نام خانوادگی دانشجو:

تاریخ و امضاء:

 

[1]– Durk hiem

[2] -Talkoth parsons

[3] Ivan Ilich

[4] -Delong & Schuler

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *