دانلود پایان نامه بررسی رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو. دسته‌بندی نشده

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

شرکت پس از تعیین هدفهای تبلیغ باید برای هر محصول بودجه تبلیغ تعیین نماید. در اینجا برخی عوامل خاص را در می‌شماریم که شرکت‌ها به هنگام تعیین بودجه تبلیغ باید به آنها توجه کنند:

مرحله چرخه زندگی محصول: اصولاً شرکت‌ها برای محصولات جدید جهت آگاه نمودن مصرف کنندگان و فراهم آوردن زمینه ای که مصرف کننده محصول جدید را بیازماید ناگزیرند بودجه های تبلیغی سنگین تری در نظر بگیرند. معمولاً محصولاتی که در بازار به مرحله اشباع رسیده اند (از نظر درصد فروش) نیاز به بودجه چندان زیادی ندارند.

سهم بازار:محصولاتی که با نام و نشان تجاری شناخته شده به سهم بزرگی از بازار دست یافته اند باید بودجه زیادی (از نظر فروش) خرج تبلیغ نمایند، در مقایسه با محصولاتی که سهم کمی از بازار را در اختیار خود دارند. گرفتن سهم بازار از شرکت های رقیب نیاز به بودجه تبلیغاتی زیادی دارد، در مقایسه با حفظ سهم بازار کنونی.

رقابت و هیاهو: در بازاری که تعداد زیادی رقیب وجود دارد و هزینه های زیادی صرف تبلیغ می‌شود، شرکتی که محصولی را با نام و نشان تجاری خاص عرضه می‌کند، ناگزیر است بودجه زیادی به مصرف برساند تا در یک چنین بازار پر هیاهو صدای خود را به گوش مصرف کنندگان مورد نظر برساند.

تکرار تبلیغ: برای رساندن پیام در مورد محصولی با نام و نشان تجاری خاص، شرکت باید تبلیغ را تکرار نماید و از این رو بودجه تبلیغ باید افزایش یابد.

متمایز بودن محصول: اگر محصولی مشابه محصولات دیگر (نام و نشان تجاری مشابه و نام و نشان تجاری محصولات دیگر) باشد (مانند نوشابه های غیر الکلی و شوینده ها). شرکت باید برای متمایز ساختن محصول خود هزینه بیشتری از بابت تبلیغات بپردازد. اگر محصول با محصول شرکت های رقیب متفاوت باشد، شرکت می‌تواند برای معرفی وجه تمیز محصول تبلیغ نماید.

 

پس از تعیین اهداف و بودجه آگهی مدیریت باید استراتژی خلاقانه ای را توسعه دهد در این راستا باید از سه مرحله بگذرد که عبارتند از: تهیه و تنظیم پیام، ارزیابی و انتخاب پیام و اجرای پیام.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

۱ـ تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

۲ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

۳ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

دانلود پایان نامه بررسی رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو. دسته‌بندی نشده