دانلود پایان نامه بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای دسته‌بندی نشده  مدیران فروش پایان نامه تجربه آزمون

 

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

-روش­شناسی پژوهش

با توجه به این که هدف تحقیق بررسی تاثیر تبلیغات بر افزایش فروش محصولات غذایی است، رابطه­ی بین متغیرهای مستقل و وابسته با انجام تحلیل رگرسیون بررسی می­شود. لذا، تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی، و از نظر شیوه­ی انجام، توصیفی است.

 

۱-۷-روش جمع­آوری داده­ها

تحقیق­های علمی از نظر روش گردآوری داده­ها به سه دسته­ی تجربه­های آزمایشگاهی، بررسی میدانی و تحقیق پیمایشی تقسیم می­شوند. روش­های پیمایشی به سه دسته­ی مقطعی، مدتی و دلفی تقسیم می­شوند. روش مورد استفاده برای گردآوری داده­ها در این تحقیق پیمایشی و از نوع مقطعی است. زیرا، گردآوری داده­ها درباره­ی یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان انجام می­شود. برای مطالعه­ی مبانی نظری تحقیق نیز از روش کتابخانه­ای و مراجعه به کتاب­ها و مقاله­های مختلف در این زمینه استفاده شده است.

۱-۸- جامعه و نمونه­ی آماری تحقیق

جامعه­ی آماری تحقیق حاضر، مصرف­کنندگان بالقوه و بالفعل محصولات مواد غذایی مانند لبنیات، خشکبار، کنسرو و … می­باشند. مصرف کنندگان مزبور از شهر اهواز انتخاب خواهند شد. پرسش نامه­ها در خیابان­هایی از شهر اهواز توزیع می­شود که مراکز اصلی این نوع کسب و کار باشد. با توجه به این­که تعداد مصرف کنندگان این محصولات نامحدود هستند و واریانس جامعه نامعلوم است، جهت تعیین حجم نمونه­ی تحقیق از فرمول زیر استفاده خواهد شد:

 

Z : مقدار احتمال نرمال استاندارد

p : نسبت موفقیت

α : سطح خـطا

D : دقت مورد نظـر محقق

h : حجم نمونه

 

۱-۹-قلمـرو تحقیق

هر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه­ی مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه­ی مراحل تحقیق به موضوع پژوهش تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه انتخابی را به جامعه تعمیم دهد. این تحقیق نیز مانند سایر تحقیق­ها دارای دامنه­های زیر می­باشد:

 

۱-۹-۱-قلمـرو موضوعی تحقیق

موضوع تحقیق حاضر چگونگی نقش هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز است.

 

۱-۹-۲- قلمـرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق نیمه­ی دوم سال ۱۳۹۰ و نیمه اول سال ۱۳۹۱ می­باشد.

­

۱-۹-۳- قلمـرو مکانی تحقیق

محدوده­ی مکانی این تحقیق شهرستان اهواز (یکی از کلان شهرهای کشور و مرکز استان خوزستان) در نظر گرفته شده است. پرسش نامه­های تحقیق در خیابان­های سلمان فارسی، شریعتی و آیت­الله طالقانی که مراکز اصلی این نوع کسب و کار در شهر اهواز هستند، توزیع شده است.

 

۱-۱۰- کاربران نتایج تحقیق

اشخاص، گروه­ها و سازمان­های مختلفی شامل مدیران و هیئت مدیره­ی شرکت­ها، دولت، کارشناسان بازاریابی، دانشـجویان و محـققان می­توانند از نتایج این پژوهش برای اخذ تصمیمات کارا و توجه بیش از پیش به نقش تبلیغات استفاده نمایند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی پژوهش این است که نقش هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز بررسی و آزمون شود. اهداف ویژه­ی تحقیق، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به منظور یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.

دانلود پایان نامه بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای دسته‌بندی نشده  مدیران فروش پایان نامه تجربه آزمون