دانلود پایان نامه ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد با مدل تحلیل پوششی داده­ها – DEA

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر علی شریعتی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

عنوان:

ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد با مدل تحلیل پوششی داده­ها – DEA

استاد راهنما:

دکتر محمدرحیم رهنما

استاد مشاور:

دکتر محمداجزاء شکوهی

پیشگفتار:

در عصر حاضر با دو فرآیند شهری شدن جمعیت جهان و جهانی شدن شهرها روبرو هستیم. برآوردها حاکی از آن است که بیش از61% از جمعیت جهان تا سال 2030 شهرنشین خواهند شد و تا سال 2060 تقریبا تمام مردم دنیا شهرنشین خواهند شد( به این معنا که بیش از 80% جمعیت جهانی در شهرها  ساکن می­شوند) طبق پیش بینی سازمان ملل متحد 80 درصد رشد جمعیت دهه آینده در شهرها اتفاق خواهد افتاد، که از این میزان 90 درصد در نقاط شهری کشورهای در حال توسعه خواهند بود. رشد سریع جمعیت شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، که حدود 70% جمعیت آن شهرنشین است( بر اساس نتایج سرشماری جمعیت در سال 1390، بیش از79درصد کشور شهری است)، مدیریت شهری را با چالش­های فراوانی در زمینه توسعه شهری مواجه نموده است. به بیان دیگر وظیفه مدیریت به صورت عام و به شکل سنتی در مسایلی مانند برنامه­ریزی، هدایت، رهبری، کنترل، بسیج منابع و ساماندهی خلاصه می­شد، ولی با گسترش فنّاوری‌های جدید،  وظایف مدیریت و مدیریت شهری به سمت مسایلی از قبیل بهبود کارایی، اثربخشی و در نهایت بهره­وری نه تنها در ابعاد بخشی، بلکه در ابعاد فضایی متمایل شده است و موضوع مکان و فضا وارد مباحث مدیریتی شده و جزء لاینفک آن شده است. در ایران با توجه به اینکه شهرداری­ها سازمان­های عمومی و غیردولتی هستند و از لحاظ درآمدی و منابع مالی مستقل و خود اتکا هستند، بنابراین باید در فعالیت­های خود از کارایی برخوردار باشند تا بتوانند به سمت اهداف خود گام بردارند. لازم به­ذکر است که روش‌های مختلفی توسط صاحب نظران برای سنجش کارایی سازمان­ها، کارخانجات، مناطق و غیره پیشنهاد شده است. که روش‌ اندازه‌گیری کارایی به روش تحلیل پوششی داده­ها، از جمله معروف­ترین و بهترین آن‌ها می­باشد. در این روش برای سنجش کارایی یک بنگاه خاص، عملکرد آن بنگاه با عملکرد بهترین بنگاه­های موجود در آن صنعت مقایسه می‌شود. از همین روش برای مطالعات جغرافیایی (فضایی) در قالب واحدهای مدیریتی نیز استفاده می‌شود. در شهرداری مشهد تقسیمات منطقه­ای (13 منطقه) مبانی فضایی سازمان مدیریت شهری را تشکیل می­دهند. هر منطقه علاوه بر اینکه دارای محدوده فضایی مشخص می­باشد، در بخش­های مختلفی به فعالیت می­پردازد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

Be the first to comment

Leave a Reply