تاثیر عامل شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی-پایان نامه مدیریت دسته‌بندی نشده تسهیل مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

الف: تهیه و تأمین، توزیع، نگهداری تمامی محتویات انبارها و حفاظت و پشتیبانی از مواد تهیه شده شامل تعیین نوع و تعداد مواد تهیه شده[۲] را تأمین گویند.

ب: مجموعه فعالیت‏های پشتیبانی، شامل فرآیند برآورد، تأمین، تخصیص و توزیع نیازمندی های لجستیک را تأمین گویند( بیات ترک، ۱۳۸۲، ۱۰۰)

 

مدیریت تأمین[۳] عبارتست از:

الف: «روشی برای بررسی و مطالعه کلیه ابعاد خرید و استفاده حقیقی از مواد و خدمات خریداری شده»

ب: «یک فرآیند کاری جدید که برای ماکزیمم کردن ارزش نقدینگی صرف شده خرید مواد و خدمات بکار می‏رود»

ج: مدیریت تأمین یک فرآیند جدید برای حداکثر نمودن ارزش حاصله از منابع مصرفی برای خرید مواد و خدمات است، که هم‏اکنون واژه‏های تأمین و خرید، جای خود را به عبارت «مدیریت تأمین » داده است.

مفهوم مدیریت تأمین به نوعی با مفهوم فرآیند تدارک نمودار(۲-۱) از دو جهت متفاوت است:

الف) مدیریت تأمین تنها کارکنان بخش خرید را درگیر نمی‏سازد، بلکه فرآیندی است که استراتژی هایی را برای مدیریت کل فرآیند تدارک و تأمین مواد و خدمات، ایجاد می‏نماید.

ب) مدیریت تأمین یک فرآیند خروجی- ورودی است، به این مفهوم که فرآیندی است که خریدار را قادر می‏سازد تا به صورت فعال و پیشگیرانه ارزش‏هایی را که می تواند نیازهای وی را در بازار محقق سازد، شناسایی کند. مدیریت تأمین با رویکرد سنتی که در آن پیشنهادات و مناقصات مطرح بود و تنها در قابل نیاز بازار پاسخگو و منفعل بود، متفاوت است (دیوید؛ شارون،۱۹۹۸،ص۲۳)[۴].

 

برخی از تعاریف زنجیره‌ تأمین عبارتند از:

– یک زنجیره‌ تأمین کلیه مراحل مستقیم و غیرمستقیم که در تکمیل درخواست(سفارش) مشتری درگیر هستند را شامل می شود. زنجیره‌ تأمین فقط مرتبط با سازنده و تأمین کننده نیست بلکه حمل ونقل، انبارها، خرده فروشی ها وحتی خود مشتریان را نیز در برمی گیرد(چوپرا؛میندل، ۲۰۰۱،ص۲۳۶)[۵]. یک زنجیره‌ تأمین، شبکه ای از تسهیلات و گزینه های توزیعی است که به تدارک مواد، تبدیل این مواد به  فرآورده های واسطه ای یا محصولات نهائی و توزیع این محصولات به مشتریان می پردازند (غضنفری، ۲۰۰۳٫ ۱۳۶).

مدیریت زنجیره‌ تأمین عبارت است از فرایند یکپارچه سازی فعالیت‌های زنجیره‌ تأمین و نیز جریان‌های اطلاعاتی مرتبط با آن، از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیت‌ها در زنجیره‌ تأمین تولید و عرضه محصول است (لاودون،لاودون،۲۰۰۲،ص۵۸۸).[۶]

 

[۱].  Supply

[۲].  Defense Acquisition University, “Mda Glossary”

[۳]. Supply Management

[۴] . David Sharon, 1998, 23

[۵] . Chopra And Meind1, 2001, 236

[۶] . Laudon,   Laudon ,2002, 588

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی تحقیق

 • نقش عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه است؟

 

۱-۵- سوال‌های فرعی تحقیق

 1. نقش بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 3. نقش توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
تاثیر عامل شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی-پایان نامه مدیریت دسته‌بندی نشده تسهیل مدیریت
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

تاثیر عامل شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی-پایان نامه مدیریت دسته‌بندی نشده تسهیل مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

الف: تهیه و تأمین، توزیع، نگهداری تمامی محتویات انبارها و حفاظت و پشتیبانی از مواد تهیه شده شامل تعیین نوع و تعداد مواد تهیه شده[۲] را تأمین گویند.

ب: مجموعه فعالیت‏های پشتیبانی، شامل فرآیند برآورد، تأمین، تخصیص و توزیع نیازمندی های لجستیک را تأمین گویند( بیات ترک، ۱۳۸۲، ۱۰۰)

 

مدیریت تأمین[۳] عبارتست از:

الف: «روشی برای بررسی و مطالعه کلیه ابعاد خرید و استفاده حقیقی از مواد و خدمات خریداری شده»

ب: «یک فرآیند کاری جدید که برای ماکزیمم کردن ارزش نقدینگی صرف شده خرید مواد و خدمات بکار می‏رود»

ج: مدیریت تأمین یک فرآیند جدید برای حداکثر نمودن ارزش حاصله از منابع مصرفی برای خرید مواد و خدمات است، که هم‏اکنون واژه‏های تأمین و خرید، جای خود را به عبارت «مدیریت تأمین » داده است.

مفهوم مدیریت تأمین به نوعی با مفهوم فرآیند تدارک نمودار(۲-۱) از دو جهت متفاوت است:

الف) مدیریت تأمین تنها کارکنان بخش خرید را درگیر نمی‏سازد، بلکه فرآیندی است که استراتژی هایی را برای مدیریت کل فرآیند تدارک و تأمین مواد و خدمات، ایجاد می‏نماید.

ب) مدیریت تأمین یک فرآیند خروجی- ورودی است، به این مفهوم که فرآیندی است که خریدار را قادر می‏سازد تا به صورت فعال و پیشگیرانه ارزش‏هایی را که می تواند نیازهای وی را در بازار محقق سازد، شناسایی کند. مدیریت تأمین با رویکرد سنتی که در آن پیشنهادات و مناقصات مطرح بود و تنها در قابل نیاز بازار پاسخگو و منفعل بود، متفاوت است (دیوید؛ شارون،۱۹۹۸،ص۲۳)[۴].

 

برخی از تعاریف زنجیره‌ تأمین عبارتند از:

– یک زنجیره‌ تأمین کلیه مراحل مستقیم و غیرمستقیم که در تکمیل درخواست(سفارش) مشتری درگیر هستند را شامل می شود. زنجیره‌ تأمین فقط مرتبط با سازنده و تأمین کننده نیست بلکه حمل ونقل، انبارها، خرده فروشی ها وحتی خود مشتریان را نیز در برمی گیرد(چوپرا؛میندل، ۲۰۰۱،ص۲۳۶)[۵]. یک زنجیره‌ تأمین، شبکه ای از تسهیلات و گزینه های توزیعی است که به تدارک مواد، تبدیل این مواد به  فرآورده های واسطه ای یا محصولات نهائی و توزیع این محصولات به مشتریان می پردازند (غضنفری، ۲۰۰۳٫ ۱۳۶).

مدیریت زنجیره‌ تأمین عبارت است از فرایند یکپارچه سازی فعالیت‌های زنجیره‌ تأمین و نیز جریان‌های اطلاعاتی مرتبط با آن، از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیت‌ها در زنجیره‌ تأمین تولید و عرضه محصول است (لاودون،لاودون،۲۰۰۲،ص۵۸۸).[۶]

 

[۱].  Supply

[۲].  Defense Acquisition University, “Mda Glossary”

[۳]. Supply Management

[۴] . David Sharon, 1998, 23

[۵] . Chopra And Meind1, 2001, 236

[۶] . Laudon,   Laudon ,2002, 588

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی تحقیق

 • نقش عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه است؟

 

۱-۵- سوال‌های فرعی تحقیق

 1. نقش بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 3. نقش توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
تاثیر عامل شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی-پایان نامه مدیریت دسته‌بندی نشده تسهیل مدیریت
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده