تاثیر عامل توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی-پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

معیارهای کلیدی در ارزیابی

تصمیمات انتخاب عرضه کننده، عرضه کنندگانی را که باید به عنوان منابع خرید انتخاب شوند و اینکه چگونه مقادیر سفارش باید میان عرضه کنندگان انتخاب شده تخصیص داده شوند، را تعیین می کنند (کارپاک و همکاران،۲۰۰۱،ص۱-۲۱). انتخاب عرضه کننده صحیح یک تصمیم حیاتی با دامنه گسترده ای از استنتاجات در یک زنجیره عرضه است. عرضه کنندگان نقش مهمی را در دستیابی به اهداف مدیریت عرضه ایفا می کنند. عرضه کنندگان رضایتمندی مشتری را در زنجیره ارزش افزایش می دهند. لیکن شراکت استراتــژیک با عرضه کنندگانی که بهتر عمل می کنند باید درون زنجیره عرضه ادغام شود تا بهبود عملکرد را در بیشتر جهات به وجود آورد. (کومار و همکاران،۲۰۰۴،ص ۱-۹)[۱]  وظیفه خرید به این صورت است که آن باید مواد مناسب را (موادی که الزامات کیفیت را برآورده می کند)، در کمیت مناسب، برای تحویل در زمان مناسب و مکان مناسب، از منبع مناسب (یک عرضه کننده که قابل اتکا بوده و تعهداتش را به موقع برآورده خواهدکرد) با خدمات مناسب (خدمات قبل و بعد از فروش) و با قیمت مناسب به دست بیاورد. تصمیم گیرنده خرید باید سعی کند که این چندین مورد را به طور همزمان با هم تحقق بخشد (لندرز.۱۹۹۷٫ص۳۷-۴۳)[۲]. مطالعه در رابطه با معیارهای انتخاب تأمین ­کننده به دهه ­های اولیه سال ۱۹۶۰ برمی­گردد. در سال ۱۹۹۱ وبر و همکارانش، در یک مرور جامع در این زمینه (انتخاب تأمین کننده)، ۷۴ مقاله را بررسی کردند، که برخی از آنها فقط یک معیار (فقط هزینه) و برخی دیگر دو معیار(هزینه وکیفیت) و گروه های دیگر معیارهای مختص به تحقیق خود را  انتخاب نموده بودند که چندین معیار را ذکر کرده اند در این تحقیق تعداد مقالات را بر  حسب معیارهای دیکسون (که در جدول(۲-۱) صفحات بعدی آورده شده است) دسته بندی کرده اند(کورنت ویبر.۱۹۹۱٫ص ۲۲-۳۵)[۳]. پس از آن تحقیقی دیگری با عنوان معیارهای انتخاب منبع تأمین، تاثیر عملکرد تأمین کنندگان به عملکرد توزیع کننده، در مقالات ارائه شده به چشم می خورد. این پژوهش سنجش نظام مندی را در عملکرد تأمین کننده انجام می‌دهد. در این پژوهش معیارهای اصلی انتخاب دارای زیر معیارهای مرتبط با خود هستند، مثل : اعتبار، تحویل به موقع و در معیار قابلیت اطمینان مورد تاکید قرار می گیرد(کاتزکیا.۲۰۰۴٫ص ۲۵-۴۲)[۴].

که طی بررسی های انجام شده توسط محقق معیارهای کلی مقالات در نمودار(۲-۱۱) گرد هم آمده است که برای طراحی پرسشنامه و انتخاب معیارها براساس سوابق پژوهش و نظر کارشناسان، ومتخصصان انتخاب گشت.

 

به نظر می رسد اولین معیارهای مشخص شده توسط دیکسون[۵] می باشد که در تحقیق ایشان به تعریف ۲۳ معیار برای انتخاب تأمین ­کننده پرداخته شده است. انتخاب این معیارها بر اساس تحقیق به عمل آمده از ۳۷۳ مدیر خرید به دست آمده است. او در تحقیق خود نشان داد که کیفیت، به عنوان مهم­ترین معیار انتخاب از نظر مدیران خرید مطرح است و بعد از آن، معیارهای تحویل و سابقه عملکرد در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. جدول(۲-۱) ارائه شده توسط دیکسون می باشد که شامل ۲۳ معیار است که در جدول زیر ارائه شده است.

 

[۱] . Kumar, at al, 2004, 1-9

[۲] . Leenders, 1997, 37-43

[۳] . Current .Weber, 1991, 22-35

[۴] . Katzecia,2004, 25-42

  1. Dickson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی تحقیق

  • نقش عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
  • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه است؟

 

۱-۵- سوال‌های فرعی تحقیق

  1. نقش بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
  2. نقش شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
  3. نقش توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
  4. نقش سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
  5. نقش توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
  6. نقش استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟