برنامه چهارم توسعه، دانشگاه علوم پزشکی پایان نامه ها و مقالات

. (برایان،۷:۱۳۸۳ -۵)

۲-۴-۴-عملیات خدمات فوریتهای پزشکی عملیات خدمات پزشکی اورژانس به طور معمول با فعال شدن شهروندان در هنگام تماس با مرکز اطلاعات اورژانس آغاز می شود . مراکز اطلاعات خدمات فوریتهای پزشکی ، اطلاعات ضروری را جمع آوری نموده و نزدیک ترین کارکنان مناسب و واحد مجهز را اعزام می نماید. در بسیاری از سیستم های خدمات فوریتهای پزشکی ، واحد اطلاعات ، تا زمان رسیدن نیروهای اورژانس دستور العمل هایی به شخص تلفن کننده ارائه می دهد.
نخستین شخص ارائه دهنده خدمات فوریتهای پزشکی در صحنه حادثه می تواند شامل افسر پلیس ، آتش نشان ، معلم یا سایر افرادی باشد که به عنوان امدادگر آموزش دیده اند. نقش امدادگر ، تثبیت وضعیت بیمار تا زمان رسیدن پرسنل پیشرفته تر است. خدمات فوریتهای پزشکی بعدی که در صحنه حاضر می شود به نوع سیستم خدمات فوریتهای پزشکی بستگی دارد. دراکثر مناطق ، واحد اطلاعات ، آمبولانس احیاء اولیه یا احیاء پیشرفته را به صحنه اعزام می کند. در برخی از سیستم ها از ” پاسخ مجموع ” استفاده شده و چندین سطح از پرسنل مراقبت های اورژانس به یک حادثه اعزام می شوند. در بعضی از سیستم ها ، پاسخ به تمام حوادث ، بدون توجه به سطح مراقبت های مورد نیاز توسط پرسنل سطح ارشد صورت می گیرد.
با آغاز روند مراقبت ، ارائه کنندگان خدمات فوریتهای پزشکی باید فورآ بسته به نوع مراقبت های مورد نیاز ، زمان انتقال و پروتکل های محلی موجود درباره مرکز درمانی که باید بیمار را به آنجا منتقل کنند ، تصمیم بگیرند . در مواردی که مراکز تخصصی طراحی شده است ( مانند مراکز سوختگی ، تروما و اطفال ) گاه لازم می شود که بیماررا به مرکزی غیر از نزدیک ترین بیمارستان منتقل نمود . در مرکز درمانی تحویل گیرنده ، پزشک یا پرستار اورژانس مسوًولیت بیمار را بر عهده گرفته و او را در اولویت درمانی قرار می دهد . گاه حضور جراح یا سایر متخصصان ضروری است.

۲-۴-۵-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشکی در جهان
شواهد نشان می دهند که پزشکی اورژانس ، سابقه بسیار طولانی دارد که به عهد عتیق برمی گردد.
۲-۴-۵-۱-دوران باستان
سابقه طب اورژانس به عهده عتیق نسبت داده می شود زمانی که ثبت شده یک “انسان نیکوکار”، در کنار جاده به مراقبت از مسافر زخمی پرداخته است . در واقع حدود ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ سال پیش ، انجمن نیکوکاران لوح نوشته هایی از نخستین اسناد پزشکی تهیه نمودند. این لوح ها مشابه با پروتکل های امروزی خدمات فوریتهای پزشکی حاوی دستورالعمل های مرحله به مرحله برای مراقبت از بیماربر اساس توصیف علایم او و دستوراتی برای تهیه و استفاده از داروها بوده است . مهم ترین تفاوت بین این “پروتکل ” های ابتدایی و خدمات فوریتهای پزشکی در امروز، عدم وجود معاینه فیزیکی است .
درسال ۱۸۶۲ ، اپیدمیولوژیستی به نام ادوین اسمیت ، نسخه پاپیروسی خریداری نمود که مربوط به ۱۵۰۰ قبل از میلاد بوده است . این نسخه حاوی چهل و هشت مورد پزشکی همراه با اطلاعاتی بوده است که با الگوی از سرتا پا و برحسب شدت مشخص شده بودند. ترتیب اطلاعات در این نسخه با روند ارزیابی بیمار در حال حاضر شباهت زیادی داشت . در بخشی از این نسخه با عنوان “کتاب زخم ها ” درمان صدماتی مانند شکستگی ها و جابجایی ها توضیح داده شده بود.
حدود همان زمانی که نسخه یاد شده نوشته شد ، پادشاه بابل به نام حمورابی ، مجموعه قوانینی تنظیم نمود که امروز به عنوان “قانون حمورابی ” شناخته می شود. در بخشی از این قوانین ، حق الزحمه و جرایم پزشکی بسته به طبقه اجتماعی بیمار تنظیم شده بود. به عنوان مثال حق الزحمه جراحی که یک فرد عادی را با موفقیت عمل می کند، نصف حق الزحمه او درشرایطی است که فرد ثروتمندی را تحت عمل جراحی قرار می دهد و در صورتی که جراح باعث مرگ مرد ثروتمندی می شد، دست او را قطع می نمودند اما اگر برده ای زیردست جراح می مرد تنهاباید برده دیگری راجایگزین اومی نمود (،برایان،۸:۱۳۸۳)
۲-۴-۵-۲-قرن هیجدهم و نوزدهم
در جریان جنگ های ناپلئونی در اوایل قرن نوزدهم ، رئیس جراحان ناپلئون به نام جین لاری ، “آمبولانس پرنده ۱۰” را تشکیل داد که بر انجام جراحی اورژانس در نزدیکی محل جنگ تا حد امکان تأکید داشت .
در فاصله سال های ۱۸۶۱ و ۱۸۶۵ ، در جریان جنگ تمدن در ایالات متحده ، پرستاری به نام کلارا بارتون کار هماهنگی مراقبت از بیماران و افراد آسیب دیده را بر عهده داشت . علیرغم عدم توافق رهبران ارتش ، او بر حضور در خط مقدم ، جائی که مردان زخمی از نبود ساده ترین توجهات پزشکی در رنج بوده و اغلب می مردند، اصرار داشت . روند تریاژ و انتقال سربازان را به بیمارستان های موقت در خانه ها ، کلیساها و طویله های مجاور ، خارج از صحنه جنگ ، سازمان دهی نمود. نخستین سرویس آمبولانس شهری نیز حدودآ در همان زمان ( ۱۸۶۵) در سینسیناتی اوهایو شکل گرفت . چهار سال بعد در سال ۱۸۶۹ سرویس آمبولانس دپارتمان سلامت شهر نیویورک در خارج از بیمارستان بلوو شروع به کار کرد. هر دو مورد از این آمبولانس ها شامل در شکه های اسبی بوده که به طور خاص طراحی شده و حامل پزشکانی با اطلاعات در زمینه های مختلف بیماریستانی بودند. .(شهرامی وهمکاران،۱۳۸۴: ۱۲).
۲-۴-۵-۳-قرن بیستم
در جریان جنگ جهانی اول ، زمان متوسط ۱۸ ساعت برای تخلیه سربازان با مرگ و میر بالای آنها همراه بوده است . در نتیجه در جنگ جهانی دوم ، سیستمی طراحی شد که در آن آمبولانس های جنگی سربازان را از خط مقدم به بخش ارائه مراقبت های منتق
ل می کردند.
طی جنگ کره و ویتنام ، پیشرفت های زیادی در زمینه سیستم توزیع مراقبت از بیماران صورت گرفت . سربازان زخمی در محل جنگ و در زمان وقوع صدمه تحت درمان قرار گرفته و برای انجام جراحی اصلی و با هلی کوپتر به بیمارستان منتقل شدند.
کلآ ، پیشرفت های مهم در زمینه مراقبت در تروما در هنگام جنگ روی داد . البته ، تا اواخر دهه ۱۹۶۰ ، تعداد کمی از ایالت های آمریکا از مراقبت های اورژانس پیش بیمارستانی شهری مناسب برخوردار بودند. اقدامات درمانی در دپارتمان اورژانس بیمارستان آغاز می شد. تکنیک های امداد، ابتدایی و ناشیانه ، متصدیان آمبولانس ، آموزش ندیده و تجهیزات ، حداقل بوده است . پرسنل اورژانس ، آتش نشانی و پلیس ، فاقد ارتباطات رادیویی بودند. توصیه های درمانی مناسب در دسترس نبوده و تنها رابطه متقابل بین پزشکان و پرسنل سیستم خدمات فوریتهای پزشکی در مرکز تحویل گیرنده صورت می گرفته است .
در سال ۱۹۶۶ ، مجموعه مرگ و ناتوانی ناشی از تصادفات : بیماری نادیده گرفته شده در جامعه مدرن توسط آکادمی ملی علوم ، مجموعه منابع ملی منتشر شده و براین مشکل متمرکز شد. در این مجموعه کاستی های مراقبت پیش بیمارستانی در بخشی تحت عنوان ” کاغذ سفید” مورد توجه قرار گرفت . در این قسمت ، راهکارهایی برای ایجاد سیستم خدمات فوریتهای پزشکی ، آموزش ارائه دهندگان خدمات پزشکی اورژانس در شرایط پیش بیمارستانی و به روز نمودن آمبولانس ها و تجهیزات آنها ارائه شد. این مجموعه شامل مقدمات خصوصی و فدرال به صورت ذیل بوده است:
. ۱۹۶۶. کنگره ایالات متحده ، اقدامات ایمنی برای بزرگراه ها را تدوین نمود که باعث تشکیل دپارتمان حمل و نقل در ایالات متحده شد. این امر ، مزایایی برای سرویس های پزشکی اورژانس فراهم نموده و آنها را به ایجاد سیستم های خدمات فوریتهای پزشکی موًثر یا موًسسات ساخت وساز بزرگراه هایی با خطرات کمتر مجبور نمود. در سال ۱۹۶۹، برنامه تکنسین پزشکی اورژانس درآمبولانس ، عمومی شد. سپس نخستین برنامه آموزشی تکنیسن های فوریتهای پزشکی دنبال گردید. .( شهرامی وهمکاران،۱۳۸۴: ۲۴)

۲-۴-۶-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشکی در ایران
در حادثه دردناک فرو ریختن سقف سالن انتظار فرودگاه مهرآباد ( بدلیل ارتعاشات ناشی از سر و صدای موتور جت‌های غول پیکر ) در ساعت ۱۴ و ۵۰ دقیقه بعدازظهر روز چهاردهم آذرماه سال ۱۳۵۲ بود که طی آن ۱۶ نفر کشته و ۱۱ تن مجروح شدند. این حادثه به دلیل انعکاس وسیع در رسانه‌های داخلی و خارجی آن سال، در ردیف یکی از تلخ‌ترین وقایع کشورمان به ثبت رسید.و این در حالی بود که هیچ سیستم از قبل طراحی شده ای برای کمک و انتقال به مجروحین در اینگونه حوادث ناگهانی وجود نداشت، بعد از این حادثه سیستم فوریتهای پزشکی کشور با عنوان اورژانس ??? کشور با همکاری کشور آمریکا تأسیس شد و خدمات اورژانس پیش بیمارستانی ایران شناخته شد که این خود افتخاری بزرگ است.کشور آمریکا در دومین تجربه خود در تشکیل یک سیستم اورژانس پیش بیمارستانی بسیاری از کمبودها و نقصهای تجربه اول را که برای خودش بود در ایران لحاظ نکرد و به جرأت میتوان گفت اورژانس پیش بیمارستانی ایران در سال ???? کاملتر و بهتر از اورژانس پیش بیمارستانی کشور آمریکا راه اندازی شد.
قابل ذکر است در آن زمان شماره سه رقمی ۱۲۳ برای تماس با اورژانس اختصاص داده شده و از آمبولانسهای بنز بن برای خدمت رسانی به مردم استفاده می شد که بعدا شماره تماس مردم با اورژانس ، شماره ۱۱۵ در کل کشور اعلام شد. این مرکز ابتدادر تهران تأسیس و سپس در سایر شهرهای کشورمان توسعه یافت . البته با شروع جنگ تحمیلی پرسنل فداکار و زحمتکش اورژانس با حضور در میادین دفاع مقدس در خدمت رسانی به مجروحین جنگ تحمیلی به انجام وظیفه پرداخته و در راه دفاع از میهن خودشهیدانی نیز تقدیم انقلاب نمودند . البته پس از انقلاب اسلامی توسعه پایگاه های اورژانس هم در بعد شهری و هم در جاده ها به صورت روزافزون انجام گردید . البته شتاب این افزایش کمی و کیفی در ارایه خدمات پیش بیمارستانی در طی چند سال اخیربسیار قابل توجه بود.بطوریکه امروز بر اساس سیاستهای برنامه چهارم توسعه و چشمانداز ۲۰ ساله شاهد شکوفایی سیستم اورژانس پیش بیمارستانی در سطح جامعه میباشیم.فعالیت سامانه ۱۱۵ ۱با تماس یک فرد مددجو از طریق تلفن ثابت یا همراه از محل حادثه آغاز شده و پاسخگویان تلفن های مردم نیازمند به ارایه خدمات امدادی معمولاًپزشک،پرستار ویا سایر نیروهای آموزش دیده می باشند (سایت اورژانس ۱۱۵تهران).
۲-۴-۶-۱-اورژانس در مازندران
درنیمه دوم سال۱۳۵۵گروهی ازپرسنل مرکز اورژانس کشوربصورت تیمهای سیار ودرغالب ماموریت شش ماهه دراستان مستقر شدند،این گروه دارای یک خط تلفن ۱۱۵درمرکز استان وچندگروه سیار درجاده ها ومراکز توریستی بودند.درسال ۱۳۵۶، اورژانس۱۱۵ استان مازندران با احداث پایگاه های خود درشهرهای ساری،بهشهر،گرگان،گنبد،قائمشهر،آمل،چالوس وتنکابن وبااستفاده از۷۰تا۸۰ نفرنیرو و۱۶ دستگاه آمبولانس رسما”شروع به کار نمود.واینک مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی مازندران بادارابودن ۶۷ پایگاه شهری وجاده ای ،۵مرکز پیام و۱ مرکز ارتباطات وواحدستادهدایت واطلاع رسانی ورسیدگی به اموردرمان (نقل وانتقال بیماران بین مراکز درمانی) وبیش از ۴۵۰پرسنل درسطح استان باپوشش امدادی مناسب درمبادی ورودی وخروجی استان درحال خدمت رسانی به شهروندان ومسافرین محترم استان م
ی باشد.(سایت دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

۲-۴-۷-اهداف راه‌اندازی سیستم خدمات اورژانس پیش بیمارستانی
خدمات پیش بیمارستانی به‌منظور تأمین کمک‌های پایه اولیه و نیل به مقاصد زیر طراحی شده است:

۱- حفظ حیات بیماران ۲- پیشگیری از آسیب‌ بیشتر به مصدومان ۳- بهبود و تسریع در بازتوانی بیماران
به این منظور ۶ اقدام اصلی به عنوان اجزای اصلی سیستم فوریتهای پزشکی در نظر گرفته می شوند و به ‌طور سمبولیک به‌صورت ۶ ستاره پر حیات نمایش داده شده اند.
۱-تشخیص به موقع حادثه ۲- گزارش به موقع آن ۳- پاسخ سریع تیم سیستم فوریتهای پزشکی در واکنش به این حادثه ۴- ارائه خدمات درمانی مناسب در صحنه حادثه ۵- ارائه مراقبت کافی و مناسب در حین انتقال بیمارستان ۶- ارائه خدمات درمانی کامل با رساندن وی به مراکز درمانی متناسب با نوع آسیب بیماران(تاناکا:۲۰۰۶)
۲-۴-۸-ویژگی های حرفه ای کارکنان فوریتهای پزشکی اورزانس ۱۱۵
۲-۴-۸-۱-رهبری :رهبری بخش مهمی از آموزش تکنیسین فوریتهای پزشکی است که اغلب فراموش می شود. تکنیسینهای فوریتهای پزشکی عضو مهمی از تیم ارائه دهنده اقدامات پیش بیمارستانی پیشرفته هستند بنابراین باید منش رهبری داشته باشید که با شخصیت شما جور بوده و در انجام کارها کمک کننده باشد.
۲-۴-۸-۲-تمامیت :بیماران و سایر اعضاء تیم مراقبت سلامت تصور می کنند که شما به عنوان تکنیسین فوریتهای پزشکی ، تمامیت دارید. بهترین رفتاری که شما را بر آن اساس مورد قضاوت قرار می دهند، درست کاری و امانت داری است.
۲-۴-۸-۳-همدلی:یکی از مهم ترین اجزاء رابطه موفق با بیمار و خانواده او ، همدلی است.
۲-۴-۸-۴-خودانگیختگی اغلب بدون راهنمایی ناظر کارمی کنید لذا باید توانایی انگیزه دادن به خود و رعایت نکات اخلاقی مثبت در کار را داشته باشید.
۲-۴-۸-۵-بهداشت و ظاهر حرفه ای از لحظه رسیدن به صحنه اورژانس براساس روش نمایش و نشان دادن خود، مورد قضاوت قرار می گیرید . ظاهر مناسب و بهداشت شخصی اهمیت زیادی دارد. در صورت شلخته بودن ظاهر، بیمار تصور می کندکه مراقبت های پزشکی شما نیز شلخته و بی دقت است.
۲-۴-۸-۶-اعتماد به نفس: اگر شما به خودتان اعتماد نداشته باشید، بیمار و خانواده او نیز به شما اعتماد نخواهند نمود. عدم اعتماد به نفس ، اساس و پایه اکثر موارد دادخواهی و طرح دعوی را شامل می شود.
۲-۴-۸-۷-ارتباطات :توانایی برقراری ارتباط ، مهارتی است که اغلب در سرویس های خدمات فوریتهای پزشکی ، کمتر از حد لازم مدنظر قرار گرفته می شود ارائه خدمات اورژانس در شرایط پیش بیمارستانی نیازمند ارتباط مداوم با بیمار، خانواده او و افراد حاضر

برنامه چهارم توسعه، دانشگاه علوم پزشکی پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید