Menu

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو-پایان نامه

0 Comments

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

به طور کلی ۳ مفهوم بسیار مهم در قرن حاضر، جهانی سازی ـ پیشرفت تکنولوژی و تغییر شرایط اقتصادی می‌باشند.در بازار رقابتی امروز, توجه به علم تبلیغ و اثر بخشی آگهی های تبلیغاتی اهمیت بیشتری پیدا کرده , با تبلیغ می توان انسانهای را که قادر به تصمیم گیری در مورد خرید کالا نمی باشند تحت تاثیر قرار داد و اورا بسوی خواسته معینی به حرکت درآورد و با توجه به اینکه یک بازاریابی موفق با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف کنندگان آغاز می گردد و لذا بازاریابان باید رفتار مصرف کنندگان و فعالیت های آنها را در جریان خرید و مصرف محصولات مورد بررسی قرار دهند ,اهمیت این مسآله بسیار مورد توجه می باشدتبلیغات تلویزیونی کار خود را به طور جدی ، بعد از پایان جنگ جهانی دوم آغاز کردند.صدها ایستگاه تلویزیونی برنامه های خود را پخش میکنند و روز به روز بر تعدادتبلیغات تلویزیونی افزوده می شود.امروز تلویزیون مهمترین رسانه ارتباطات جمعی وتبلیغات می باشد.(بالدوین،۱۳۸۰،ص۲۵-۱۱).

علاوه برآنچه در بالا ذکرشد،عوامل دیگری نیز وجود داردکه ضرورت تبلیغات تلویزیونی راروشن تر می سازد.

  1. با افزایش تولیدات به تدریج فاصله بین تولیدکننده و مصرف کننده بیشتر می شود، لذا باید پیام فروش را در بازارهای دور و نزدیک به مصرف کنندگان رساند و محصول و مزایای آن را معرفی نمود.
  2. از طریق تبلیغات تلویزیونی برتریها و امتیازهای یک محصول و یا مزایای جدید آن مطرح می شود.
  3. از طریق تبلیغ تلویزیونی می توان موارد استعمال و نوع خدمات محصول آموزش داده شود.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

۱ـ تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

۲ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

۳ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

متن کامل در سایت homatez.com

برچسب‌ها