ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

تکه هایی از متن :

  • بعد از انعقاد قرارداد، تغييرات عمده و اساسي در الزامات و نيازهاي پروژه ايجاد نشده، از ناحيه ي کارفرما (يا مشاورانش) در کار پيمانکار EPC دخالت نشود. با اين حال نظارت کامل انجام شده تا کار مطابق مفاد قراردادي پيش برود. [9]

2-6-3- معایب انجام پروژه به روش EPC از ديد کارفرما

 

  • انتقال دانش فني به کارفرما صورت نمي گيرد.
  • با توجه به اين که طرح ها از قبل آماده اند، تغييرات مورد نياز کارفرما پس از عقد قرارداد، هزينه ي زيادي را به پيمانکار تحميل مي کند و سرآغاز بحث هاي زيادي است.
  • کنترل کيفيت کار پيمانکار، به خصوص در بخش طراحي، در غياب بازرسي هاي مستقل کارفرما مشکل است.
  • قيمت قرارداد مشتمل بر ضرايب ريسک پيمانکار بوده، لذا بالا مي باشد.

بسته به اندازه و پيچيدگي پروژه، کارفرما ممکن است به اين نتيجه برسد که در انتخاب پيمانکاران و سازندگي با تجربه و قابل اعتماد، بسيار محدود است. زيرا معمولا به دليل حجم بزرگ پروژه ها، هزينه هاي شرکت در مناقصه و منابع مورد نياز براي کارهاي طراحي و اجرايي بسيار بالا مي باشد و شرکتهاي محدودي توان تامين اين منابع را دارند.

2-6-4- معایب انجام پروژه به روش EPC از ديد پیمانکار

 

با توجه به حجم بالاي کار، ريسک پيمانکار بسيار بالاست و پيمانکاراني که توان تقبل از ريسک مسووليت را داشته باشند، محدود هستند.

2-7- شيوه هاي مختلف سازمان پروژه هاي EPC

الف) کارفرما (سرمایه گذاری مشترک )

اشتراک دو يا چند گروه و شرکت براي رسيدن به اهداف پروژه مي باشد. هر گاه شرکت به تنهايي داراي تخصص هاي لازم نباشد اقدام به گرفتن شريک مي کند در اين موارد ابتدا تيم پروژه موافقت نامه هاي دروني امضا کرده و شرايط کاري هر يک مشخص مي شود و نيز رهبري نيز مشخص مي شود. موارد اشاره شده در موافقتنامه ها عمدتا شامل مباحثي چون : هدف، – تخصيص مسئوليت ها، نحوه تقسيم سرمايه، سود زيان،  مديريت، مدت موافقتنامه، چگونگي خاتمه و فسخ قرارداد، چگونگي حل مشکلات است.

لینک متن کامل /:

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

Be the first to comment

Leave a Reply