ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان-دانلود پایان نامه ارشد صنایع

پایان نامه سایت ارشد ها

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه هایی از متن این پایان نامه :

همانطور که در نمودار بالا مشخص است، در سال های اخیر استفاده از تکنیک‍هایMADM  در حال افزایش است. روش AHP بیشتر از سایر روشها مورد استفاده قرار گرفته و استفاده از روش ANP نیز از سال 2006 متداول شده و روند صعودی دارد.

 2-5-4 مدلهای ریاضی

مدل‍های ریاضی به تصمیم‍گیرنده کمک می‍کنند تا مسئله تصمیم را به صورت برنامه‍ریزی ریاضی با تابع هدف و مجموعه‍ای از محدودیتها نمایش دهد. علیرغم اینکه این مدل‍ها در اکثر موارد به جواب بهینه می‍رسند، ولی بیشتر معیارهای کمی را در نظر می‍گیرند. این مدل‍ها شامل مدلهای برنامه ریزی خطی چند هدفه[1] و عدد صحیح[2]، DEA و… می‍باشند.

DEA[3] روشی است که بر پایه مفهوم کارایی یک آلترناتیو بنا شده است، تمام گزینه‍ها بر اساس معیارهای سود و معیارهای هزینه ارزیابی می‍شوند. کارایی یک تامین کننده طبق این روش برابر است با نسبت مجموع وزنی خروجی‍ها، برای مثال عملکرد تامین‍کننده، به مجموع وزنی ورودی‍ها یعنی هزینه استفاده از یک تامین‍کننده. در روش DEA وزنها به درستی تعیین می‍شوند و به این ترتیب تامین‍کننده‍ها در دو گروه کارامد و ناکارامد انتخاب می‍شوند .[‍45,44]‍مدل‍های برنامه‍ریزی خطی چند هدفه و عدد‍صحیح نیز به صورت مکرر در مقالات مورد استفاده قرار گرفته .[51,50,49,48,47,46]‍هم چنین مدل‍های غیر‍خطی[4] [51] نیز برای مسئله انتخاب تامین‍کنندگان پیشنهاد شده‍اند.

 

نمودار 2-7 توزیع مقالات مربوط به مدل های ریاضی

 

همانطور که در نمودار مشخص است، پرکاربرد‍ترین روش‍ها در مسئله انتخاب تامین‍کنندگان، مدل‍های ریاضی می‍باشند. روش هایی مانند DEA در سال های 1999 تا 2006 همواره مورد توجه بو ده‍اند ولی از سال 2006 استفاده از آن‍ها روند نزولی دارد. به جای آن استفاده از مدل‍های برنامه‍ریزی خطی چند‍هدفه و عددصحیح از سال 2006 تا کنون رو به افزایش است.

2-5-5  مدلهای آماری[5]                                    

مدلهای آماری که برای انتخاب تامین‍کنندگان ارائه داده‍اند اغلب دارای عدم قطعیت در پارامتر‍ها می‍باشند. معمولا پارامترهایی مانند تقاضا و یا زمان انتظار محصولات به صورت غیر‍قطعی و احتمالی بیان می‍شوند و در چنین شرایطی به مسئله انتخاب تامین‍کنندگان پرداخته می‍شود.

2-5-6 تئوری مجموعههای فازی

منطق فازی اولین بار توسط‍ پروفسور زاده در سال 1965 به دنیا معرفی شد. در یک مجموعه فازی مرز مجموعه به طور دقیق مشخص نبوده و حالت ابهام دارد. معمولا در مقالات از اعداد فازی مثلثی و یا ذوزنقه‍ای استفاده می‍کنند.

شکل 2-8 تعداد مقالات فازی منتشر شده در سال های مختلف

 

نمودار فوق بیانگر تعداد مقالاتی هستند که در سال های مختلف از تئوری مجموعه‍های فازی برای حل مسئله انتخاب تامین‍کنندگان استفاده کرده‍اند. همانطور که در شکل مشخص است استفاده از این روش از سال 2002 آغاز شده و به سرعت در حال افزایش است به طوری که در سال 2009 در حدود 15 مقاله در رابطه با آن منتشر شده است.

در کنار مقالاتی که تنها از یک روش برای حل مسائل انتخاب تامین‍کنندگان استفاده می‍کنند, تعداد زیادی از آنها حاصل ترکیب دو یا چند روش هستند. به این ترتیب می‍توان نقاط ضعف برخی از روشها را حداقل نمود و همزمان از مزایای چند روش استفاده کرد. برای مثال چند نمونه از مقالاتی که در آن ها روش AHP با سایر روش ها ترکیب شده است به شرح زیر می‍باشد:

 

نمونه ها روش های ترکیبی
Lee et al [52], Verma et al [4] FUZZY + AHP
Ghodseypour et al [10] AHP + LP
Ozgen et al [40] AHP + MOLP
Vondrembse [53] AHP + NON-LP
Tam [24] AHP + MILP
Deily [44] AHP + NN + DEA
Talluri et al [54], Liu et al[55] AHP + DEA
Guo et al [56] AHP + MILP + MOLP
Gerard et al [57] AHP + GP
شکل  2-9 مقالات ترکیبی روش AHP با سایر روش ها

همانطور که در نمودار پایین مشخص است تعداد مقالاتی که از چند روش به صورت ترکیبی استفاده کرده‍اند، از سال 2003 در حال افزایش است به نحوی که در سال های 2008 و 2009 این مقالات بیشتر از روش‍های تکی می‍باشند.

نمودار 2-10  نسبت تعداد مقالات تکی و ترکیبی در 10 سال اخیر

 

2-6  بررسی ویژگی های مختلف مسئله انتخاب تامین کنندگان

در مقالات مختلف مرتبط با موضوع انتخاب تامین‍کنندگان، ویژگی های متفاوتی در نظر گرفته شده‍اند. برخی از آن ها چند محصولی می‍باشند و تقاضا در آن ها معلوم و ثابت نیست، تعدادی سفارشات را چند دوره‍ای در نظر می‍گیرند و بعضی از مقالات علاوه بر انتخاب تامین‍کنندگان اهداف دیگری را نیز دنبال می‍کنند. در این بخش به بررسی این ویژگی‍ها می‍پردازیم.  

2-6-1  تعیین اندازه سفارشات به تامین کننده ها

در برخی موارد تامین‍کنندگان رتبه‍بندی شده ظرفیت تولید محدودی دارند و کارخانه‍ها باید محصولات مورد نظر خود را به بیش از یک تامین‍کننده اختصاص دهند. در چنین مواردی تعیین اندازه سفارشات به تامین‍کنندگان مختلف اهمیت می‍یابد و این مسئله معمولا با یک مدل برنامه ریزی خطی حل می شود. به این ترتیب که با تعریف یک متغیر به عنوان مقدار سفارش اختصاص یافته به تامین‍کننده، مقادیر سفارشات را در حالت بهینه محاسبه می‍کنند. این رویکرد در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و از میان 170 مقاله مطالعه شده بین سالهای 1999-2009، 62 مورد مسئله تخصیص سفارشات را لحاظ کرده و تنها به رتبه بندی تامین‍کنندگان بسنده نکرده‍اند.

2-6-2 مدلهای چند دوره ای

دراغلب مقالات سفارش محصولات فقط برای یک دوره در نظر گرفته شده در حالی که بعضی از آنها محصولات مورد نیاز خود را برای چند دوره سفارش داده‍اند. مدلهای چند دوره‍ای مانند مقالات : دمیرتس و همکاران[6]‍[39]، سمی و همکاران[7]‍[58]، لیائو و همکاران[8][59]، لینگ و همکاران[9](2006)، بسنت[10](2005).

[1] -multi-objective linear programming

[2]-mixed integer linear programming

[3]  – data envelope analysis

[4] -non-linear programming

[5] -statistical models

[6] demirtas et al

[7] Semih et al

[8] liao et al

[9] Ling et al

[10] Basnet

متن کامل :

aroow-down-thesis-8

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

برچسب‌ها:, , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *