آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق 1404 -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی - دانلود پایان نامه دسته‌بندی نشده

آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق 1404 -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی - دانلود پایان نامه دسته‌بندی نشده

1-6 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

با توجه به هدف های بیان شده در این مطالعه، از میان بنادر جنوبی کشور، بنادری که به امر حمل و نقل کانتینری با ظرفیت بیش از یک میلیون تی ای یو اشتغال دارند،  پرداخته خواهد شد. بنابراین  این تحقیق به مورد کاوی مهم ترین ترمینال کانتینری ایران یعنی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی از سال 1390 لغایت 1404 خواهد پرداخت.

1-7 روش تحقیق

این تحقیق از نوع کاربردی بوده و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و نیز مطالعات میدانی انجام می شود. با توجه به اینکه هدف این تحقیق آینده نگاری می باشد، از روش سناریو برای تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات استفاده خواهد شد.

 

1-7-1 روش گردآوری داده ها

در این تحقیق روندها و رویدادها از مطالعات کتابخانه­ای، بررسی اسناد، مدارک، کتاب­ها، مقالات و جستجوی اینترنتی استخراج خواهند شد وآمار و داده های لازم نیز ازگزارش های منتشر شده از سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و سازمانهای توسعه­ بین المللی نظیر آنکتاد، اسکاپ و همچنین  مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی استخراج  خواهند گردید.

 

1-7-2 روش تحلیل داده ها

در تحلیل داده­ها به وسیله متدولوژی سناریو، اطلاعات فنی عملیات کانتینری در حالت­های مختلف تقاضای های کانتینری بندر شهید رجایی محاسبه محاسبه خواهد گردید و در نهایت با رویکردی تطبیقی به بررسی وضعیت­های مختلف عملیات کانتینری بندر شهید رجایی در سال 1404 پرداخته خواهد شد که این محاسبات شامل تعیین ظرفیت تسهیلات بر مبنای مشخصات ابزارهای کنونی و روندهای تکنولوژی بوده وآنگاه برآوردهای مالی آنها را محاسبه خواهد گردید.

 

1-8 ساختارتحقیق

با توجه به هدف های پیش رو این تحقیق در چهار گام انجام می­گردد:

– در گام اول، با استفاده از تحقیقات و پروژه های انجام شده توسط اسکاپ  حجم ترافیک کانتینری جهان در سال 2025  بر اساس سناریو های تعریف شده محاسبه خواهند گردید.

– در گام دوم، با توجه به بررسی­ و مطالعه سهم عملکرد ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی از حجم کانتینری جهان  در سال های گذشته ، حجم ترافیک کانتینری آن بندر از حجم کانتینری جهان در سال 1404 بر اساس سناریو های تعریف شده محاسبه و تعیین خواهند گردید.

– در گام سوم، بر اساس حجم ترافیک کانتینری بندر شهید رجایی در سال 1404 تعداد تجهیزات و ظرفیت تسهیلات کانتینری مورد نظر این تحقیق بر اساس سناریو های تعریف شده محاسبه و با تعداد تجهیزات و ظرفیت تسهیلات موجود جهت ارزیابی  در نحوه پاسخگویی آن بندر در سال 1404 مشخص خواهند گردید.

 

1-9 نوآوری تحقیق

مطالعات انجام شده عمدتا” در صدد بوده­اند تا بر مبنای داده­های گذشته به پیش بینی حجم ترافیک کانتینری بپردازند، اما در این تحقیق در صدد آن هستیم تا بر مبنای اطلاعات گذشته، حال و با استفاده از روش سناریویی آینده­های ممکن ترافیک کانتینری را تصویرسازی نماییم که استفاده از این روش­ به نسبت سایر روشهای کارگرفته شده در تحقیقات پیشین بسیارمتفاوت است .

 

1-10 استفاده کنندگان نتایج تحقیق

مهم­ترین استفاده کنندگان از روش ها و مدل ارائه شده در این تحقیق عبارتند از مدیران ترمینال­های کانتینری، سازمان بنادر و دریانوردی ایران، وزارت راه و شهرسازی ایران، دانشجویان ، محققین و یا کاربرانی که به نحوی با امور مربوط به مدیریت منابع، لجستیک، مدیریت مالی حمل و نقل دریایی، بهره­وری درون ترمینالی و زنجیره­های تامین و توزیع کالا در ارتباط می­باشند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق 1404 -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی - دانلود پایان نامه دسته‌بندی نشده

پایان نامه رشته دریانوردی گرایش : حمل و نقل دریایی: آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق 1404 -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی

آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق 1404 -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی - دانلود پایان نامه دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید