آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق 1404 -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی – دانلود پایان نامه

thesis-download

1-6 قلمرو زماني و مكاني تحقيق

با توجه به هدف های بیان شده در این مطالعه، از ميان بنادر جنوبی كشور، بنادري كه به امر حمل و نقل كانتينري با ظرفيت بيش از يك ميليون تي اي يو اشتغال دارند،  پرداخته خواهد شد. بنابراین  اين تحقيق به مورد کاوي مهم ترين ترمينال کانتينري ايران يعني ترمينال کانتينري بندر شهيد رجايي از سال 1390 لغايت 1404 خواهد پرداخت.

1-7 روش تحقيق

این تحقیق از نوع کاربردی بوده و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و نیز مطالعات میدانی انجام می شود. با توجه به اینکه هدف این تحقیق آینده نگاری می باشد، از روش سناریو برای تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات استفاده خواهد شد.

 

1-7-1 روش گردآوري داده ها

در اين تحقيق روندها و رويدادها از مطالعات کتابخانه­ای، بررسی اسناد، مدارک، کتاب­ها، مقالات و جستجوی اینترنتی استخراج خواهند شد وآمار و داده های لازم نیز ازگزارش هاي منتشر شده از سازمان تجارت جهاني، بانك جهاني و سازمانهاي توسعه­ بين المللي نظير آنكتاد، اسكاپ و همچنین  مركز آمار ايران، بانك مركزي، سازمان بنادر و دريانوردي ایران و شركت كشتيراني جمهوري اسلامي استخراج  خواهند گردید.

 

1-7-2 روش تحليل داده ها

در تحليل داده­ها به وسيله متدولوژي سناريو، اطلاعات فني عملیات کانتینری در حالت­هاي مختلف تقاضاي هاي كانتينري بندر شهيد رجايي محاسبه محاسبه خواهد گردید و در نهايت با رويكردي تطبيقي به بررسی وضعيت­هاي مختلف عملیات کانتینری بندر شهید رجایی در سال 1404 پرداخته خواهد شد که اين محاسبات شامل تعيين ظرفيت تسهيلات بر مبناي مشخصات ابزارهاي كنوني و روندهاي تكنولوژي بوده وآنگاه برآوردهاي مالي آنها را محاسبه خواهد گردید.

 

1-8 ساختارتحقيق

با توجه به هدف های پیش رو این تحقیق در چهار گام انجام می­گردد:

– در گام اول، با استفاده از تحقیقات و پروژه های انجام شده توسط اسکاپ  حجم ترافیک کانتینری جهان در سال 2025  بر اساس سناریو های تعریف شده محاسبه خواهند گردید.

– در گام دوم، با توجه به بررسی­ و مطالعه سهم عملکرد ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی از حجم کانتینری جهان  در سال های گذشته ، حجم ترافیک کانتینری آن بندر از حجم کانتینری جهان در سال 1404 بر اساس سناریو های تعریف شده محاسبه و تعیین خواهند گردید.

– در گام سوم، بر اساس حجم ترافیک کانتینری بندر شهید رجایی در سال 1404 تعداد تجهیزات و ظرفیت تسهیلات کانتینری مورد نظر این تحقیق بر اساس سناریو های تعریف شده محاسبه و با تعداد تجهیزات و ظرفیت تسهیلات موجود جهت ارزیابی  در نحوه پاسخگویی آن بندر در سال 1404 مشخص خواهند گردید.

 

1-9 نوآوري تحقيق

مطالعات انجام شده عمدتا” در صدد بوده­اند تا بر مبناي داده­هاي گذشته به پيش بيني حجم ترافيك کانتينري بپردازند، اما در اين تحقيق در صدد آن هستيم تا بر مبناي اطلاعات گذشته، حال و با استفاده از روش سناريويي آينده­هاي ممکن ترافيك کانتينري را تصويرسازي نماييم که استفاده از اين روش­ به نسبت ساير روشهاي كارگرفته شده در تحقيقات پيشين بسيارمتفاوت است .

 

1-10 استفاده كنندگان نتايج تحقيق

مهم­ترين استفاده کنندگان از روش ها و مدل ارائه شده در اين تحقیق عبارتند از مديران ترمينال­هاي کانتينري، سازمان بنادر و دريانوردي ايران، وزارت راه و شهرسازی ايران، دانشجويان ، محققين و يا کاربراني که به نحوي با امور مربوط به مديريت منابع، لجستيک، مديريت مالي حمل و نقل دريايي، بهره­وري درون ترمينالي و زنجيره­هاي تامين و توزيع کالا در ارتباط مي­باشند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه رشته دریانوردی گرایش : حمل و نقل دریایی: آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق 1404 -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی

Be the first to comment

Leave a Reply