آلودگی‌های، عمرانی- پایان نامه ها و مقالات

افزایش است.
هوا با ارزش‌ترین منبعی است که خداوند برای ادامه زندگی کلیه موجودات به زمین هدیه کرده است. نگهداری و حفظ سلامت جو زمین نیز به‌عهده انسان نهاده شده است. در این راستا آلودگی‌ها به ویژه آلودگی‌های انسان‌ساخت، باید از نظر کمی و کیفی شناخته شوند و مناسب‌ترین روش‌های کنترل جهت این آلاینده ها باید طراحی و اجرا شود تا بتوان به تعادل در اکوسیستم دست یافت.
به طور کلی محیط زیست را به سه نوع ذیل تقسیم می‌کنند:
* محیط طبیعی
محیط طبیعی به آن قسمت از محیط زیست اطلاق می شود که دربرگیرنده بخشی از فضای سطح کره زمین است و به دست انسان ساخته نشده. مانند کوه‌ها، دشت‌ها، جنگل‌ها، حیات وحش، آب‌های سطحی مثل رودخانه‌ها، دریاها و آب‌های زیرزمینی مثل چاهها و قنوات و غیره .
* محیط مصنوعی یا انسان ساخت
محیط زیست مصنوعی به محیطی گفته می شود که توسط انسان ساخته شده است و به عقیده پاره ای از متخصصان، محیط زیست مصنوعی، محیط زائیده تفکر و محیط فرهنگ ساخت است، بنابراین شهرها با تمام اجزاء آن، محیط زیست مصنوعی را تشکیل می دهند، خانه‌ها، مدرسه‌ها، کارخانه‌ها، فرودگاه‌ها، راه‌ها و غیره. اجزای این بُعد از محیط زیست محسوب می شوند.

* محیط اجتماعی
مقصود از محیط اجتماعی جامعه ای است که بشر در آن زندگی می کند، این قسمت از محیط زیست از انسان‌هایی که در کنار و اطراف ما وجود دارند و با ما سروکار دارند و با آنها روابط متقابل داریم تشکیل می شود، این محیط اجتماعی از خانواده آغاز می‌شود و همسایگان، همکاران، رهگذران، فروشندگان و مانند آنها را در جامعه شهری و روستایی در بر می‌گیرد و گستره آن تا ملت و دولت ادامه می‌یابد.
به‌طور کلی آلودگی‌های ‌زیست محیطی به شش دسته ذیل تقسیم می‌شوند.
۱- آلودگی هوا
۲- آلودگی آب
۳- آلودگی خاک
۴- آلودگی صوتی
۵- آلودگی نوری
۶- آلودگی پرتوی
۲- ۳-۶-۲) جنبه‌های زیست‌محیطی در پروژه‌های عمرانی- شهری
فعالیت‌های ساخت و ساز ناشی از پروژه‌های عمرانی- شهری به علت ایجاد ضایعات در مرحله ساختمانی دارای جنبه‌های زیست‌محیطی می‌باشند که باید مورد توجه پیمانکاران قرار گیرد. شکل ۲-۲ نمونه‌ای از آلودگی زیست‌محیطی در پروژه‌های شهری را نشان می‌دهد.

شکل۲-۸. نمونه‌ای از آلودگی زیست‌محیطی در پروژه‌های شهری

۲-۳-۶-۳) پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی در پروژه‌های عمرانی- شهری
۲-۳-۶-۳-۱) آلودگی هوا
آلودگی هوا یعنی وجود یک یا چند آلاینده نظیر گرد و غبار، فیوم‌ها، میست‌ها، دوده، گازهای سمی و ذرات ریز جامد و مایع موجود در هوا در غلظت‏هایی که سلامتی انسان و موجودات زنده را تهدید می‏کند و باعث آسیب به اشیاء و اموال می‏شود.
علت عمده آلودگی هوا وجود آلاینده‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی، خودروها و …… می‌باشند که در زیر به آن‌ها اشاره شده است.
۱- گازهای آلاینده شامل اکسیدهای سولفور(Sox)، اکسیدهای نیتروژن(NOx) گازهای فتوشیمیایی مثل ازون، هیدروکربن‌ها (CxHy) منوکسیدکربن و گازهای مخرب لایه ازون، کلرو فلوروکربن‏ها (CFCs)
۲- ذرات معلق مثل گرد و غبار محیط، ذرات ریز و سنگین مثل سرب، آزبست، سیلیس و انتشار ذرات حاصل از فعالیت صنایع در هوا
۳- گازهای آلی فرار (VOC) که حاصل از تبخیر ترکیبات نفتی مثل گازوئیل، بنزین و … می باشد.
آلودگی هوا اثرات و پیامدهایی بر روی انسان، گیاه و حتی اشیاء نظیر ساختمان‌ها و اجسام دارد. از این‌رو لازم است پیمانکاران این اثرات را شناسایی کنند و اقدام به کاهش یا جلوگیری از آن نمایند.
۲-۳-۶-۳-۲)آلودگی آب

آلودگی‌های، عمرانی- پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید