-رحم اجاره ای- دیدگاه توقف


- دیدگاه توقف
شماری از فقها مذاهب اسلامی به خصوص فقهای حنفی در برخورد با مسئله اهدای جنین جانب احتیاط را گرفته اند. از جمله این فقها می توان به شیخ ابوبکر ابو زید و شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز اشاره کرد. لکن از فقهای شیعه حکمی بدین صورت صادر و یا شنیده نشده است.
در مورد وضعیت فقهی اهدای جنین باید گفت که، از بین چهار نظریه بیان شده، نظریه مشروعیت مشروط با موازین فقهی انطباق بیشتری دارد؛ اهدای جنین در صورتی که با رعایت تمام استانداردهای روز پزشکی و تحت نظارت متخصیص انجام شود، با قواعد و موازین فقهی منطبق بوده و با نظم عمومی و اخلاق حسنه هم مغایر نیست، همچنین از ادله و مستنداتی که جهت تحریم اهدای جنین مورد استدلال قرار گرفت به طور روشن نمی توان حرمت اهدای جنین را به اثبات رساند مضافاً آنکه شماری از ادله حرمت مردود دانسته شد.
با توجه به مستندات مطرح شده ، فرآیند اهدای جنین در صورتی مجاز است که جنین بر اساس فرآیند خارج رحم به وجود آمده باشد همچنین با تمسک به ادله متعدد و نظرات فقهی درباره اهدای جنین، مشخص شد که جنین اهدایی باید تشکیل یافته از اسپرم مرد و تخمک زنی باشد که در علقه ازدواج دائمی یکدیگر باشند.
با عنایت به قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین نامه اجرایی آن دریافت جنین زمانی وجه قانونی پیدا می کند که دادگاه مجوز این امر را صادر کرده باشد و رضایت اهداء کننده نیز جلب شده باشد. همچنین ضروری است که فرآیند اهداء و انتقال جنین به صورت محرمانه انجام شده و حتی نام اهداء کنندگان جنین برای زوجین دریافت کننده مخفی بماند. همچنین از منظر اخلاقی و علم روانشناسی به اثبات رسیده است که اگر در فرآیند مزبور، اصل محرمانه بودن رعایت نشود،کودک با مشکلات شدید عاطفی روبرو می شود.
مبحث هفتم-احکام تکلیفی اجاره رحم
گفتار اول-جواز اجاره رحم
در زمینه جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زن بیگانه که غالباً رحم مورد اجاره قرار می¬گیرد، در قانون مدنی ایران یا سایر قوانین، حکم صریحی وجود ندارد. زیرا طبق ضوابط عقلی و اصول حقوقی اگر امری را قانون ممنوع نکرده باشد، مباح است و کلیه اعمال و اقدامات انسانها در صورتی که مخالفت با اخلاق حسنه و نظم عمومی نداشته باشد و در قانون نیز تصریح به ممنوعیت آن نشده باشد، جایز است. در موضوع مورد بحث نیز نظر به اینکه انتقال جنین به رحم اجاره¬ای برای رفع مشکلات خانواده¬های علاقه¬مند به فرزند که قادر نیستند به طور عادی و طبیعی و با مقاربت، صاحب فرزند شوند مفید و موجب استحکام روابط زناشویی و بقا و تداوم خانواده خواهد شد و اخلاق پزشکی و عمومی نیز با آن مخالفت ندارد و نظام جامعه نیز متزلزل نمی¬گردد؛ لذا می¬توان گفت این اقدام به طور قانونی جایز است و حقوقدانان و اندیشمندان حقوق نیز در ایران نسبت به موضوع، نظر موافق دارند .
گفتار دوم-حرمت اجاره رحم
انتقال جنین به رحم زن بیگانه از جمله مسائل جدیدی است که کمتر از ربع قرن از پیدایش این پدیده در جهان می¬گذرد. بنابراین این پدیده در سیستمهای حقوقی جهان و همچنین در دنیای اسلام سابقه بحث و گفتگو ندارد ولی در حال حاضر با توجه به مدارک و اسناد شرعی و فقهی، گروهی با رواج این موضوع مخالف هستند.
بعضی از فقهای امامیه به استناد آیاتی همچون آیه 30 در سوره نور و آیات 29، 30 و 31 سوره معارج بر حرمت تلقیح مصنوعی و قرار دادن جنین در رحم زن بخصوص در رحم زنان عاریتی، تأکید دارند.
از آنجا که تلقیح جنین به رحم زن بیگانه از مسائل جدید و نوپاست که در دهه اخیر مطرح شده، نظریات حقوقدانان و فقها به نتیجه قطعی نرسیده است؛ ولی نظر اکثریت در این زمینه، تمایل به جواز قانونی و شرعی این اقدام است که برای روشن شدن بیشتر مطالب لازم است نظریات ابراز شده را مطرح کنیم.
پاسخ: رحم اجاره¬ای بدین معناست که اسپرم مرد و تخمک زنی که رابطه زناشویی دارند، گرفته می¬شود و در شرایط خاصی به مدت 48 ساعت به سلول (جنین) تبدیل می¬شود و در رحم زن دیگری که می¬تواند شوهردار یا بدون شوهر باشد ـ با توجه به سلامت جسمانی و روانی آن زن ـ گذاشته می¬شود و اصل این عمل جایز است.
در احکام فقهی قاعده¬ای به نام «اصاله الحل» وجود دارد. بنابراین قاعده هر چیزی حلال است، مگر اینکه دلیلی برای حرام بودن آن پیدا شود. قانونگذار اسلامی نیز بیان می¬کند هر چیز برای انسان حلال است و اگر حرام باشد، در مقابل آن سکوت نمی¬کند و اعلام می¬دارد که فلان عمل جایز نیست و حرام است. بنابراین در صورتی که اسپرم مرد و تخمک زن ر رحم زن دیگری قرار داده شود، از لحاظ فقهی هیچ یک از عناوین محرمه بر آن بار نمی¬شود و فرزندی که متولد می¬شود، مشروع و قانونی است. عملی که جایز و حلال است ـ چه می¬خواهد در شبهات حکیمه باشد، چه در شبهات موضوعیه ـ وقتی هیچ یک از عناوین محرمه بر آن صدق نمی¬کند، نباید دنبال آن باشیم که به چه دلیل جایز است، بلکه بر اساس قاعده «اصاله الحل» حلال و جایز است.
سؤال: از نظر فقهی چه ایراد و اشکالی ممکن است بر این مسأله وارد شود؟
: از نظر فقهی هیچ گونه اشکالی بر بحث رحم اجاره¬ای وارد نیست؛ زیرا اصاله الحل در تمام شبهات حکمیه و موضوعیه جاری است و قانونگذار در مقابل بیان آن حکم ساکت مانده، پس باید اصل را بر جایز بودن مسأله گذاشت و این یک اصل مسلّمی است که در فقه پذیرفته شده است.
فردی که فرزند می¬خواهد فقط از این طریق می¬تواند صاحب فرزند شود. بنابراین عمل عقلایی و مشروعی است و اگر کسانی جایز نبودن آن را مطرح می¬کنند، باید دلیل قطعی برای این مسأله بیاورند.
سؤال:پیامدهای منفی احتمالی این مسأله از ابعاد مختلف چه می¬تواند باشد؟
پاسخ: باید روند آن در جامعه به گونه¬ای باشد که در حالت اضطرار و استثنا نیاز زوجین را مرتفع کند و فقط زوجینی به این امر مبادرت ورزند که نیازمند و مستحق آن باشند. بنابراین در مباحث قانونی باید قیودی ذکر شود که حالت اضطرار و استثنا مطرح گردد، اگر غیر از این مسأله باشد به کیان خانواده لطمه وارد می¬شود و عواطف در خانواده کم می¬گردد؛ زیرا در جامعه اساس به تقویت خانواده و استحکام آن سفارش شده است.
سؤال:اگر زنی همسرش مخالف چنین عملی باشد، چه حکمی دارد؟
پاسخ: جایز نیست؛ زیرا زن شوهرداری که می¬خواهد نطفه دیگری را برای نه ماه در رحم خود نگهداری کند، باید رضایت و اجازه شوهرش را کسب نماید، چون این مسأله نباید باعث از بین رفتن حق شوهر شود.
سؤال: اگر در دوران بارداری، جنین سقط شود آیا حقی به زن تعلق می¬گیرد یا خیر؟
پاسخ: حال که اصل عمل جایز و حلال بود و رضایت شوهر کسب شد، در ازای زحمت و مشقت، زن می¬تواند اجرت طلب کند؛ زیرا این عمل ارزشمند و قابل احترام است و زن می¬تواند ادعای حقوق و اجرت کند. حتی اگر بعد از چند ماه جنین سقط شود، طبق شرط
و قرارداد باید حق همان مدت به زن پرداخته شود.
سؤال:چه توضیحی درباره این مسأله دارید؟

متن کامل در سایت امید فایل 

پاسخ: عده¬ای تشکیک می¬کنند که آیا شریعت اجازه انجام چنین عملی را داده است یا خیر؟ شبهه حکمیه است و روایتی در باب وارد نشده است. بنابراین قاعده «اصاله الحل» می¬گوییم انجام چنین عملی حلال است و پدر و مادر اصلی آن طفل صاحبان اسپرم و تخمک هستند و زنی که برای نه ماه جنین را نگهداری کرده به طریق اولی مادر رضاعی طفل محسوب می¬شود. در قرآن کریم آمده است: «إن امهاتهم الّا الّانی ولدنهم»، «و مادرانی که شما را به دنیا آورده¬اند» (مجادله: 2) اینگونه تفسیر می¬شود که قید، قید غالبی است.
به نظر می¬رسد که انتقال جنین به رحم اجاره¬ای در صورت ضرورت و پیدا شدن حالت عسرت و فراهم شدن اسباب ویران شدن کانون خانواده، لازم است مجاز گردد و شرایط آن را نیز مقنن دقیقاً پیش بینی کند تا در عین حال که نظم جامعه حفظ می¬شود، کانونهای خانواده به علت کمبود وجود فرزند از هم گسسته نشود. البته ضروری است در این زمینه به وسیله متخصصان و اندیشمندان ابعاد مختلف، این امر با دقت فراوان مورد توجه قرار گیرد تا مقرراتی منطقی و منطبق با ضوابط عقلی پی¬ریزی گردد.
گفتار سوم-وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی ناشی از رحم اجاره¬ای
بند اول-آثار غیرمالی
منظور از آثار غیرمالی این است که کودک از جهت قرابت نسبی و آثار ناشی از آن نظیر حرمت نکاح، حضانت، تربیت و ولایت چه رابطه¬ای با صاحب اسپرم و تخمک، مادر اجاره¬ای، خانواده، اقارب سببی و نسبی آنها خواهد داشت؟
به این ترتیب این مبحث را در چهار قسمت بررسی خواهیم کرد: الف، حرمت نکاح؛ ب. حضانت؛ ج. تربیت؛ د. ولایت.
در هر قسمت سعی بر این است که مطالب آن با ضوابط شرعی و عرفی منطبق شود.
بند دوم-حرمت نکاح
فرض این است که جنین حاصل از اسپرم و تخمک زن و شوهری در رحم زن بیگانه رشد کرده و بعد از تکامل متولد می¬شود. ما در این فرض برآنیم که مشخص کنیم این کودک از جهت قرابت نسبی و حرمت نکاح چه رابطه¬ای با صاحبان اسپرم و تخمک و مادر اجاره¬ای می¬یابد.
بند سوم-رابطه کودک با صاحب اسپرم
طفلی که از اسپرم مردی به وجود می¬آید، از جهت بیولوژی و طبیعی، فرزند خونی صاحب آن اسپرم محسوب می¬شود و با فرزند ناشی از مقاربت با زن (اعم از اینکه آن زن زوجه او باشد یا نباشد و اعم از اینکه مقاربت ناشی از شبهه باشد غیرشبهه) تفاوت ندارد و ارتباط خونی صاحب اسپرم با کودک مسلم است. برابر ماده 1045 قانون مدنی ایران، نکاح با فرزند خود به طور قانونی و شرعی ممنوع است. بنابراین با وضع این ماده کودک نیز فرزند صاحب اسپرم است و نکاح بین آنان ممنوع و باطل
است. در این مسأله بین فرزند حاصل از مقاربت صیحیح و غیر صحیح و فرزند حاصل از عدم مقاربت تفاوتی وجود ندارد. زیرا از نظر زیست¬شناسی کودک رابطه خونی با صاحب اسپرم دارد و همین رابطه خونی سبب حرمت نکاح بین آنان است. صاحب جواهر ـ قدس سره ـ نیز این نکته را تأیید کرده که بین کودک و صاحب اسپرم رابطه خونی طبیعی و ذاتی وجود دارد و همین امر سبب حرمت نکاح است، نه وجود علقه زوجیت بین زن و مرد. به همین دلیل بنابر قول مشهور فقهای امامیه ـ که ملاک قانون گذاری ایران در ماده 1045 قانونی مدنی است ـ فرزند ناشی از زنا و شبهه نیز در ردیف فرزند مشروع با مقاربت طبیعی از جهت حرمت نکاح دانسته شده است و طفل ناشی از اسپرم مردی ـ ولو در رحم زن بیگانه ـ چون زنا مصداق ندارد، ملحق به صاحب اسپرم می¬گردد و وجود رابطه ذاتی خونی باعث حرمت نکاح می¬شود. در اسلام مسأله اسپرم مورد توجه قرار گرفته و صاحب اسپرم صاحب فرزند ناشی از آن محسوب شده است، ولو این اسپرم با تخمک همسر وی ترکیب نشده باشد.

مقالات یاداشت فنّی (توصیفی)

 

متن کامل در سایت امید فایل 

مقالات یادداشت فنی (توصیفی) گونه­ای دیگر از مقالات علمی بوده که در بسیاری از مجلات منتشر می­گردند. این مقالات در رشته­های مهندسی غالبا بعنوان مقالات یادداشت فنی و در سایر رشته­ها بعنوان مقالات توصیفی شناخته می­شوند. در این مقالات نویسنده به ارائه مطالبی بسیار کاربردی که غالبا برگرفته از تجربه­های صنعتی و شخصی وی بوده، البته با نگاهی علمی به آنها می­پردازد. به عبارت دیگر این مقالات بسیار کاربردی بوده و صرفا به مسائل علمی محض نمی­پردازند. مطالب بیان شده در این مقالات اگرچه ممکن است از نظر علمی کاملا نوآور نباشند ولی به هر حال بسیار کاربردی و مفید هستند. اینجانب طی دوران کارآموزی مقطع کارشناسی در یک شرکت کشتی­سازی مشغول به فعالیت بودم که در نهایت مطالب بسیار کاربردی که در آن دوران فرا گرفته بودم را در قالب یک مقاله یادداشت فنی در مجله علمی پژوهشی انجمن مهندسی دریا منتشر نمودم. بایستی دقت داشته باشید که مطالب آن مقاله از نظر علمی چندان نوآور نبود ولی به هر حال مواردی بسیار کاربردی که شاید در جای دیگری نتوان مشابه آنها را پیدا کرد در آن بیان شده بود.

تعداد صفحات مقالات یادداشت فنی (توصیفی) غالبا کمتر از سایر انواع مقالات بوده و معمولا در حدود ۵ صفحه می­باشند. مقالات یادداشت فنی اگرچه ممکن است در مجلات علمی پژوهشی نیز چاپ شوند ولی به هر حال ارزش علمی آنها نسبت به مقالات تجربی، تحلیلی و مروری پایین­تر است.

باید دقت داشت که مرز بندی دقیق و مشخصی در بین انواع مقالات وجود ندارد و بسیاری از مقالات می­توانند ترکیبی از گونه­های معرفی شده باشند، به عبارت دیگر در صورتی که فردی در مقاله خود علاوه بر انجام دادن آزمایشات تجربی به تحلیل ریاضیاتی و مدل­سازی نتایج بدست آمده نیز بپردازند، در این صورت مقاله وی تحلیلی تجربی است. که در این میان با در نظر گرفتن مقالات ترکیبی می­توان تعداد بسیار زیادی از انواع مقالات را نیز به طبقه­بندی گونه­های مختلف مقالات اضافه نمود.

درج affiliation -آموزش گام به گام نگارش مقالات

 

اکثر مجلات محدودیتی در مورد تعداد نویسندگان مقاله نداشته و مقالاتی با هر تعداد نویسنده را مورد پذیرش قرار می­دهند (هرچند که ممکن است بسیاری از مجلات نیز با توجه به قوانین موجود، محدودیت­هایی در این زمینه داشته باشند). در این مورد لازم به اشاره است که اینجانب مقالاتی با تعداد 16 نفر نویسنده که در مجلات معتبر بین­الملی منتشر شده­اند را نیز مشاهده کرده­ام. ولی به هر حال نکته­ای که باید مد نظر داشت این است که با افزایش تعداد نویسندگان یک مقاله، نسبت سهم و اعتبار هر نویسنده از مقاله نیز به همان میزان کاهش پیدا خواهد کرد و در صورتیکه تعداد نویسندگان یک مقاله از حدی معقول بالاتر رود، در این صورت مقاله فوق نمی­تواند اعتبار قابل توجهی برای هر کدام از نویسنده­ها داشته باشد. به همین دلیل شدیدا توصیه می­شود که تعداد نویسندگان مقاله را تا حد ممکن کم نگه داشته و از اضافه کردن نام­های بیشتر خودداری گردد. بر طیق عرف موجود، ارائه مقاله با بیش از 6 یا 7 نویسنده نیز چندان رایج نبوده ولی به هر حال پیشنهاد می­شود که با کمتر نگه داشتن تعداد نویسندگان، اعتبار مقاله را برای هر کدام آنها بیشتر بنمایید.

متن کامل در سایت امید فایل 

انتخاب نویسنده اول و نویسنده مسئول مکاتبات، ترتیب نوشتن نام نویسندگان و سایر مواردی که به درج اطلاعات نویسندگان مربوط می­شود، غالبا سبب ایجاد شدن اختلافات در گروه­های تحقیقاتی بوده و اکثر پژوهشگرانی که با هم دچار اختلاف شده­اند، بنحوی اختلاف آنها وابسته به موارد فوق می­باشد. در این میان به منظور جلوگیری کردن از بروز چنین اختلافاتی پیشنهاد می­شود که در مورد چگونگی وارد کردن نام نویسندگان کمال دقت را به عمل آورده و حتی قبل از نگارش مقاله با شفاف­سازی تمامی موارد از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری نمود.

بعد از نوشتن نام نویسندگان، نوبت به درج affiliation آنها می­باشد. نویسندگان باید بیان کنند که در چه سازمان، دانشگاه و یا پژوهشگاهی مشغول به فعالیت می­باشند تا خواننده مقاله با شناختی بیشتر از نویسندگان و تخصص آنها نسبت به خواندن مقاله اقدام کنند. لازم به اشاره است که در مقالات علمی منظور از affiliation، درج نشانی پستی منزل یا محل کار نیست بلکه منظور بیان نام دانشگاه و یا مرکزی که فرد در آن حضور دارد، می­باشد. در مقالات ISI و بسیاری از مقالات داخلی همچنین لازم است تا نویسنده علاوه بر معرفی سازمان مربوطه، شهر و کشوری که این سازمان در آن قرار دارد را نیز وارد نماید.

در درج affiliation بهتر است قسمت دقیقی که نویسنده در آنجا مشغول به فعالیت می­باشد را در مقاله درج نمود. بعنوان مثال به جای اینکه نویسنده فقط دانشگاه تهران را به عنوان محل فعالیت بیان نماید، بهتر است با نوشتن نام دانشکده و گروهی که در آنجا مشغول به فعالیت می­باشد اطلاعات کامل­تری را در مقاله بیان نماید. بطوریکه به جای تنها دانشگاه تهران، می­توان نوشت: "دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، گروه موسیقی".

همچنین لازم است تا نویسندگان رتبه علمی خود را نیز در قسمت affiliation بیان نمایند تا خواننده قبل از مطالعه مقاله بتواند درک مختصری از رزومه نویسندگان نیز پیدا کند (نوشتن رتبه علمی بیشتر در مقالات فارسی حائز اهمیت بوده و در مقالات ISI رتبه علمی نویسندگان غالبا در مقاله نهایی منتشر شده، آورده نمی­شود زیرا در مقالات ISI بیشتر از اینکه چه کسی و با چه میزان تحصیلاتی پژوهش را به انجام رسانیده است، کیفیت مطلب بیان شده دارای اهمیت می­باشد). به منظور آشنایی بیشتر با چگونگی نگارش affiliation به صفحه اول مقاله آورده شده در شکل1 محددا مراجعه فرمایید.

نکته بسیار مهمی در هنگام نوشتن affiliation، باید مد نظر داشت حمایت­های مالی و معنوی­ای است که مرکز مورد نظر از نویسندگان مقاله به عمل خواهد آورد. از آنجا که با درج نام هر دانشگاه و یا مرکزی در قسمت affiliation مقاله، به اعتبار آن مرکز افزوده خواهد گردید به همین دلیل تمامی مراکز معتبر از نویسندگانی که در مقاله خود از آنها نام می­برند حمایت­هایی را به عمل می­آورند. با توجه به اینکه هر مرکزی، تنها شیوه و فرمت خاصی را برای درج در قسمت affiliation قابل قبول می­داند و در صورت رعایت نشدن این فرمت ممکن تسهیلات حمایتی به آن مقاله اختصاص پیدا نکند، به همین دلیل توصیه می­شود که قبل ارسال مقاله برای مجله مورد نظر به قسمت پژوهش­های سازمان مورد نظر مراجعه کرده و از فرمت قابل قبول برای درج نام آن سازمان یا دانشگاه در قسمت affiliation مقاله اطلاع پیدا نمود.

در بسیاری از مواقع ممکن است که نویسنده­ای در بیش از یک مرکز علمی حضور داشته و نوشتن نام هریک از آنها نیز برای او سودمند باشد. از نظر اکثر مجلات نوشتن نام بیش از یک سازمان و دانشگاه فاقد مشکل بوده و هر نویسنده می­توانند نام مراکز مختلفی را در قسمت affiliation مربوط به خود وارد نماید. این در حالی است که بسیاری از مراکز در صورتی که نام مرکز دیگری نیز در قسمت affiliation مربوط به یک نویسنده درج شده باشد، حمایت مادی و معنوی­ای از آن نویسنده بابت نوشتن آن مقاله نخواهند کرد. به همین دلیل در صورت تمایل به نوشتن نام بیش از یک مرکز دانشگاهی در مقاله خود، پیشنهاد می­شود که قبل از ارسال مقاله در این مورد نیز تحقیقات مربوطه را به عمل آورید.

 

 

دانلود رایگان پایان‌نامه برق

منبع:

سایت هما تز

تغییر نسبت بازدهی ton/TS می‌توان VO را کنترل کرد. مساله مهم دیگر این است که تغییرات VO نسبت به ولتاژ کنترل خطی است (همانند تقویت‌کننده‌های خطی) مدار ارائه شده در کاربردهای واقعی دو اشکال دارد ]13[: 1- در عمل بار سلفی است. حتی در بار مقاومتی همواره جریان سرگردان سلفی وجود دارد. به این ترتیب سوییچ انرژی القایی را جذب یا پراکنده می‌کند و ممکن است دچار خرابی شود. 2-ولتاژ خروجی بین صفر و Vd نوسان می‌کند که در اغلب کاربردها این نوسان قابل قبول نیست. برای رفع مشکل انرژی سلفی ذخیره شده می‌توان مانند شکل (2-2-a) از یک دیود استفاده کرد. برای حذف بخش زیادی از نوسانات ولتاژ خروجی نیز می‌توان یک فیلتر پایین گذر شامل یک سلف و یک خازن به کار برد.

شکل (2-2-b) شکل موج ورودی Voi به فیلتر پایین گذر (در واقع همان ولتاژ خروجی شکل            (2-1-b) بدون فیلتر پایین گذر) را نشان می‌دهد که دارای مولفه dc برابر با VO و هارمونیک‌هایی در فرکانس سوییچینگ fs و مضارب آن باشد. مشخصات فیلتر پایین گذر یا میرایی ایجاد شده توسط مقاومت بار R در شکل (2-2-c) دیده می‌شود. فرکانس گوشه‌ای fc در این فیلتر بسیار پایین‌تر از فرکانس سوییچینگ در نظر گرفته می‌شود و به همین دلیل ریپل فرکانس سوییچینگ در ولتاژ خروجی گرفته می‌شود. در طول زمانی که سوییچ وصل است دیود شکل (2-2-a) بایاس معکوس است و ورودی انرژی را برای بار و سلف تامین می‌کند. در طول زمانی که سوئیچ قطع است. جریان سلف وارد دیود شده و بخشی از انرژی خود را به بار می‌دهد.

در تحلیل حالت ماندگار خازن فیلتر در خروجی بسیار بزرگ فرض می‌شود. این فرض در اغلب کاربردهایی که نیازمند ولتاژ لحظه‌ای نسبتاً ثابت هستند VO)= (t)VO) برقرار می‌باشد. مقدار ریپل ولتاژ خازن (ولتاژ خروجی) بعدا محاسبه می‌شود. با توجه به شکل (2-2-a) می‌توان گفت در مبدل کاهنده جریان متوسط سلف برابر با جریان متوسط خروجی io است زیرا جریان متوسط خازن در حالت ماندگار صفر است

برای دانلود پایان نامه تمام متن با فرمت ورد اینجا کلیک کنید

متن کامل در سایت امید فایل 

دانلود پایان نامه در سایت علم یار

دیگر پایان نامه های رشته مهندسی برق که در سایت فوق می توانید دانلود کنید :

دانلود رایگان پایان‌نامه برق گرایش قدرت با فرمت ورد

منبع:

سایت هما تز

5-2- پیشنهادات برای آینده:

در این قسمت پیشنهاداتی برای آینده داده شده است:

 • می‌توان مدار طراحی شده در این پایان‌نامه را به طور عملی پیاده‌سازی نمود و خروجی بدست آمده از آن را با نتایج شبیه‌سازی مقایسه کرد.
 • در بررسی‌های آینده می‌توان به طراحی فضای حالت پرداخت که به مقایسه بین SoC با مبدل‌های یکپارچه شده DC-DC و بدون آنها پرداخت. این امر منجر به شناسایی اثراتی می‌شود که به طور بالقوه‌ای در غیاب مبدل‌های DC-DC سبب افت IR در خطوط فشار قوی می‌شود.
 • بعد از انجام طراحی‌های لازم می‌توان مدار معادل آن را به طور عملی پیاده‌سازی کرده و نتایج بدست آمده از آن را به طور عملی مورد بررسی و مقایسه قرار داد.
 • همچنین مدل بدست آمده از آن را می‌توان در محیط MATLAB/SIMULINK شبیه‌سازی کرده و نتایج را مورد بررسی قرار دهیم.


 

منابع و مأخذ:

 

 

[1] S. E. Abo-shady  "Analysis of self-dual excited synchronous machine" IEEE Trans. on Energy Conv.,  vol. 3,  no. 2,  pp.305 -322 1988.

[2] P. Kundur  "Power System Stability and Control",  pp.315 -340 1993 :McGraw-Hill, Inc.

[3] "ANSI/IEEE Std. 421.1 1986", An American National Standard/IEEE Standard Definitions for Excitation Systems for Synchronous Machines,  1985

[4] Jianxin Tang “PID controller using the TMS320C31 DSK with on-line parameter adjustment for real time dc , motor speed  and  position  control”IEEE-ISIE-2001 pp-  786-791.

[5] Sahbani, A., Ben Saad, K. & Benrejeb, M. (2008), "Design procedure of a distance based Fuzzy Sliding Mode Control for Buck converter," International Conference on Signals,   Circuits & Systems, SCS 08, Hammemet, 2008.

[6] H. Akagi, “Control strategy and site selection of a shunt active filter for damping of Harmonic propagation in power distribution systems,” IEEE Trans. Power Delivery, vol.12, pp. 354 – 363, Jan.1997.

[7] Peter Butros,”Simulations of Rotating Brushless AC ExcitationSystem with Controlled Thyristor Bridge Rectifier for Hydropower Generators” Examensarbete 30 hp December 2011.

[8] "General Electric Power System Stability", Lecture Note of 1979/1980, Power System Engineering Course.

[9] "421.5 1992IEEE recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies",  IEEE Std, 1992.

[10] Chan-Ki Kim ; Korea Electr. Power Res. Inst., Daejon, South Korea Hong-Woo Rhew ; Yoon Ho Kim ;" Stability performance of new static excitation system with boost-buck converter" IEEE 1998.

[11] Hong-Woo Rhew, Seung-Ki Sul, Park, M.-H " A new generator static excitation system using boost-buck chopper" ;  ;Dept. of Electr. Eng., Seoul Nat. Univ., South Korea.

[12] Robert W. Erickson "Fundamentals of Power Electronics. Second Edition. Secaucus, NJ, USA: Kluwer Academic Publishers, 2000. p 241.

[13]M .H . Rashid "power electronics handbook" 2nded Academic press  1998.

[14]N.Mohan, T. M. Undeland, and W. PRobbins, Power Electronics: ConvertersApplications andDesign:Wiley,1989 pp170 to pp172.

[15] Mattavelli P., Rossetto L., Spiazzi G. and Tenti P General-purpose sliding-mode  controller for DC/DC converter applications,"  in Power Electronics Specialists Conference, PESC'93 Record., 24th Annual IEEE, 609 615(1993).

[16] He Y. and Luo F.L., Sliding-mode control for dc-dc converters with constant switching frequency, Control Theory and Applications, IEE Proceedings, 153, 37-45(2006).

[17] S.C.Tan, Y.M.Lai, M.K.H, Cheung, and C.K.Tse, "On the practical design of a sliding mode voltage controlled buck converter "IEEE Trans.Power Electron, vol.20, no.2, pp.425-437Mar 2005.

[18] G. Spiazzi and P. Mattavelli, "Sliding-mode control of switchedmode power supplies in The Power Electronics  Handbook . Boca Raton, FL: CRC Press LLC, 2002, ch. 8. "

[19] Hao-Ran Wang; Guo-Rong Zhu; Dong-Hua Zhang; Wei Chen; Yu Chen"On The Practical Design of a Single-Stage Single-Switch Isolated PFC Regulator Based on Sliding Mode Control" IEEE conf.Power Electron, vol.1, pp.719-724, 2012.

[20] S.B.Guo, X.F.Lin-Shi, B.Allard, Y.X.Gao, and Y.Ruan, "Digital  Sliding mode controller for high-frequency DC/DC SMPS, "IEEE Trans.Power Electron., vol.25, no.5 pp.1120-1123, May 2010.

[21] V. M. Nguyen and C. Q. Lee, “Indirect implementations Of sliding mode control law in buck-type converters,” in Proc. IEEE Applied Power Electronics Conf. Expo (APEC), vol. 1,  Mar. 1996 pp. 111–115.

[22] Yu Chen and Yong Kang, "The Variable-Bandwidth Hysteresis Modulation Sliding-Mode Control for the -PWM–PFM Converters IEEE Trans. Power Electron., vol.26, no.10 ", pp.2727-2734,Oct 2011.

[23] P. Mattavelli, L. Rossetto, G. Spiazzi, and P. Tenti, “Generalpurpose sliding-mode controller for dc/dc converter applications in Proc. IEEE Power Electronics Specialists Conf. (PESC), Jun 1993, pp. 609–615

[24] Yu Chen and Yong Kang, "The Variable-Bandwidth Hysteresis Modulation Sliding-Mode Control for the-PWM–PFM Converters IEEE Trans. Power Electron. 2011", vol.26, no.10, pp.2727-2734,Oct.

[25] Paul C.Krause, Oleg Wasynczuk, "Analysis of Electric machinery and Drive Systems''.

[26] Reza Kazemi, Mohammad Tavakoli Bina, "A Complete Excitation-Shaft-Bearing Model to Overcome The Shaft Induced Voltage And Bearing Current", 2011 2nd Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference.

]27[. محسن فنودی "طراحی و شبیه سازی مبدل باک" وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی سجاد.

[28]. Bengt Johansson, "DC-DC Converters -Dynamic Model Design and Experimental Verification" Doctoral Dissertation in Industrial Automation Department of Industrial Electrical Engineering and Automation.

[29]. B. Umesh Rai (2012). S-Function Library for Bond Graph Modeling, Technology and Engineering Applications of Simulink, Prof. Subhas Chakravarty (Ed.), ISBN: 978-953-51-0635-7, InTech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود پایان نامه تمام متن با فرمت ورد اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه در سایت علم یار

دیگر پایان نامه های رشته مهندسی برق که در سایت فوق می توانید دانلود کنید :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل، مدلسازی و شبیه ­سازی مقیاس­پذیری در شبکه­های حسگر بدون­ سیم با معیار ظرفیت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:موتور القایی

پایان نامه بیومکانیک: طراحی و تحلیل سیستم تثبیت جناغ سینه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شبکه های توزیع فعال با در نظر گرفتن چندین حالت بهره برداری از منابع تولید پراکنده

دانلود پایان نامه:برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی به منظور کاهش تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ در سیستم توزیع فشار ضعیف خانگی

متن کامل در سایت امید فایل 

دانلود پایان نامه: کنترل برداری موتور القایی دوبل استاتور با استفاده از دو سنسور جریان

دانلود پایان نامه: طراحی و شبیه سازی کنترل کننده پیش بین مبتنی برمدل فازی -عصبی سیستم های غیرخطی چند متغیره با استفاده ازبهینه سازی گرادیان کاهشی

دانلود پایان نامه:بهنگامسازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود و جهت حرکت

دانلود پایان نامه: کنترل زاویه خمش و ژنراتور توربین بادی با استفاده از کنترل کننده های مرتبه بالا وانتگرالی مود لغزشی

پایان نامه ارشد : توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات

عامل توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی-دانلود پایان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

متن کامل در سایت امید فایل 

فرایند توزیع از زمانی آغاز می شود که تأمین کننده سفارشی را از جانب مشتری دریافت می کند. مشتری از چگونگی سیستم توزیع تأمین کننده و منمودارات آن آگاهی ندارد. درواقع برای او فقط کارآیی سیستم توزیع اهمیت دارد. به عبارت بهتر، دریافت کالا در زمان انتظار[۱]، خواسته او است.

 

در زمان جنگ جهانی دوم و جنگهای کره و ویتنام، افسران پشتیبانی مدیریت توزیع فیزیکی را به صورت گسترده در زمینه ارسال غذا، اسلحه، دارو و سایر تجهیزات نظامی ازکلیه نقاط جهان به نقاط جنگی به کار می برده اند. مدیریت توزیع فیزیکی به عنوان یک مرکز هزینه برای تجزیه و تحلیل بسیار ارزشمند است، همچنان که این وظیفه درحال حاضر به عنوان ابزار بازاریابی در جای صحیح خود شناسایی شده است. در بازارهای محصولات یکسان، جایی که تفاوت در قیمت ها قابل اغماض است، خدمات اغلب به عنوان یک ابزار رقابتی به کار می روند در حقیقت مشتریان برای محصولاتی که به موقع ارسال می شوند برتری قائلند. بنابراین، توزیع یک مسئله فرعی برای بازاریابی محسوب نمی شود بلکه جایگاه ویژه ای در آمیخته بازاریابی دارد و می تواند جزء مؤلفه های ضروری استراتژی بازاریابی باشد. براساس برنامه ریزی بازاریابی، یک سیستم لجستیک بازرگانی که خوب سازماندهی شده می تواند به مشخص کردن و بهره برداری از فرصت ها کمک کند.

بحث درمورد مدیریت توزیع فیزیکی معمولاً از دیدگاه عرضه کننده مطرح می شود. با وجود این، درک توزیع فیزیکی برای خریدار نیز اهمیت دارد. علاوه بر درک وظایف توزیع که عرضه کننده با آن روبرو می شود، واحد خرید باید روشهای لجستیک برای کنترل موجودی و سیکل سفارش را موردتوجه دقیق قرار دهد. مدیریت توزیع فیزیکی به عنوان بخشی از آمیخته بازاریابی، با تمام وظایف بخشی بازاریابی در ارتباط است و نقش عمده ای را به عنوان یک عامل مهم در دسترسی به اهداف و رضایت مشتری ایفا می کند. روشهای لجستیک تجاری می تواند در مدیریت توزیع فیزیکی به کار برده شود. بدین منظور، نباید فراموش کنیم که صرفه جویی زیاد در هزینه توزیع ممکن است در بلندمدت سبب کاهش فروش و نارضایتی مشتریان شود. از سوی دیگر، فراهم کردن خدمات در سطح عالی ممکن است اقتصادی به نظر نرسد و سبب زیان سازمان گردد. به طور خلاصه می توان گفت هدف مدیریت توزیع فیزیکی عبارت است از: «فراهم آوردن کالاهای مناسب، در محل و زمان مناسب با حداقل هزینه».

 

 تولید به موقع و مدیریت توزیع فیزیکی شرکت هایی که خواهان خدمات تولید به موقع از تأمین کنندگان هستند، اوقات کمی را روی مسائل ذخیره مواد و امور مربوط به آن صرف می کنند و به طورکلی به خدمات عرضه کننده برای عدم وقفه در چرخه تولید متکی هستند.

مدیریت مالی روی کاهش موجودی ها تاکید می کند و تمایل به توسعه شبکه های انبارداری ندارد. مدیران تولید علاقه مند تولید استاندارد و دوره های تولید بلندمدت هستند.

امکان دارد که هرکدام از این مدیران در زمینه حرفه ای خود فردی کارآمد معرفی شوند ولی ممکن است این امر به قیمت ناکارآمدی استراتژی بازاریابی تمام شود. (اهداف کلی فدای اهداف بخشی شود). در نگرش سیستمی، مفهوم هزینه کل اهمیت دارد. زیرا هزینه های جزیی کم اهمیت تر از هزینه های کل است. هزینه نگهداری موجودی های زیاد ممکن است غیرعقلایی به نظر برسد ولی اگر موجودی های  زیاد به فروش و سود بیشتر منجر شود آنگاه هزینه کل فعالیت های مدیریت توزیع فیزیکی منطقی خواهد بود. هزینه ها بازتابی از استراتژی توزیع هستند و حداکثر خدمات با حداقل هزینه ها میسر نخواهد شد.

به دلیل اینکه مدیریت توزیع فیزیکی دارای یک مبنـای علمی تعریف شده است تلاش می کنیم که بعضی از روشهای تحلیلی که مدیریت در توسعه یک سیستم لجستیک کارآمد به کار می گیرد، را نشان دهیم. دو مطلب اصلی باید مدنظر قرار گیرد:

 1. موفقیت یک سیستم توزیع کارآمد، بر ادغام تلاشها متکی است. اهداف عمومی خدمات می تواند حاصل شود. گرچه ممکن است بعضی از موارد فردی و جزئی سیستم عمومی در حداکثر کارآیی انجام نشود. (دیدگاه سیستمی)
 2. فراهم کردن حداکثر خدمات در حداقل هزینه امکان پذیر نیست.

 

[۱].  زمان انتظار (LEAD – TIME) دوره زمانی است که میان زمان سفارش و دریافت کالا وجود دارد. این زمان بسته به نوع کالا و سازمان می تواند متفاوت باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی تحقیق

 • نقش عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه است؟

 

۱-۵- سوال‌های فرعی تحقیق

 1. نقش بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 3. نقش توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟

بررسی عامل توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی-پایان نامه ارشد مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

۱- پردازش سفارشات

۲- سطوح موجودی

۳- انبارداری

۴- حمل ونقل

 

پردازش سفارشات اولین گام از مراحل فرایند لجستیکی است. کارآیی این فرایند تاثیر مستقیم روی زمان انتظار دارد. سفارشات ازطریق بخش فروش دریافت می شود.

شرکت ها معمولاً روشی یکنواخت و منظم برای تأمین سفارشات ایجاد می کنند و همین روشهای منظم است که سبب می شود، تأمین کنندگان به طور موفق سفارشات را انجام دهند.

معمولاً فی مابین خریدار و فروشنده برای عرضه مواد و تجهیزات توافق حاصل شده و زمانی که خریدار به چیزی نیاز دارد، بدون نیاز به عقد قرارداد، سفارشات خریدار توسط فروشنده برآورده می شود. اگر این حالت بین طرفین ایجاد شود آن را منبع یابی مشارکتی می نامند.

سیستم سفارش باید سریع و دقیق عمل کند. بخش های دیگر سازمان باید مطلع شوند که درخواست سفارش واصل شده است و مشتری از زمان ارسال وتحویل دقیقاً مطلع شود. ضعف واحد فروش در امور دفتری و اداری یک مورد ناشناخته سوءتفاهم بین خریدار و فروشنده است. درهنگام بررسی تأمین کنندگان، کارایی پردازش سفارشات عامل مهمی در ارزیابی آنها محسوب می شود. سیستم خدمات رایانه ای مناسب سبب می شود که برنامه سطوح موجودی و تحویل به طور اتوماتیک به روز شود و مدیریت بتواند به سرعت و دقت، دید صحیحی از وضعیت فروش به دست آورد. همان طور که دستورالعمل های طراحی شده برای کوتاه کردن سیکل سفارش اهمیت دارد، دقت در پردازش سفارشات نیز مهم است.

 

 مدیریت موجودی ها یک مسئله مهم در مدیریت توزیع فیزیکی است زیرا سطوح موجودی تاثیر مستقیم روی میزان خدمات و رضایت مشتریان دارد. حد مطلوب موجودی برای شرکت بستگی به بازار و محیطی دارد که در آن فعالیت می کند. کمتر شرکتی می تواند ادعا کند که هیچگاه منمودار کمبود موجودی نداشته است، ولی چنانچه این امر اتفاق بیفتد به طور طبیعی سهم بازار شرکت به سوی رقبا متمایل می شود.

 

زمانی که کالاهای یک شرکت در مقیاسهای کوچک و به طور مرتب درخواست می شود، نیاز به وجود انبارهای متعدد در سراسر کشور را احساس می کند.

حمل ونقل می تواند از محل تولید به انبارهای مهم به صورت محموله ای انجام شود. تا از آن انبارها توزیع اصلی به مشتریان دیگر انجام شود. (در این بخش مسئله دپو یا انبارهای موقت طرح شده است). به طور خلاصه فاکتورهایی که باید در تناسب اندازه انبار درنظر گرفت عبارتند از:

 

 1. محل مشتریان
 2. اندازه سفارش
 3. تکرار ارسال
 4. فاصله زمان سفارش تا زمان تحویل.

 

درگذشته معمولاً حمل ونقل جاده ای رایج ترین شیوه حمل ونقل بود. زمانی که حجم کالاهای قابل حمل به حد قابل توجهی برسد، شرکت ممکن است به جای استفاده از شرکت های حمل ونقل باربری، نسبت به خرید وسایل نقلیه اقدام کند.

 • برای برخی از کالاها حمل و نقل ریلی مناسب تر است. چنانچه ازنظر زمانی وقت داشته باشیم و کاهش هزینه ها یک فاکتور مهم باشد، این روش بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. بخصوص زمانی که کالاها فله ای باشند، روش ریلی برای حمل ونقل مناسب تر خواهد بود.
 • برای کالاهای با ارزش و وزن کم حمل هوایی برای توزیع مناسب تر است.
 • برای مسافت های بسیار دور، این روش بسیار مرسوم است. حمل هوایی نسبت به حمل دریایی بسیار سریعتر اما پرهزینه تر است. درحمل دریایی هزینه های بسته بندی و تخلیه و بارگیری و بیمه اقلام عمده هزینه را تشکیل می دهند. درهر صورت روش حمل ونقل انتخابی باید تا سرحد امکان کالاها را از آسیب و خرابی محفوظ دارد.
 • متن کامل در سایت امید فایل 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی تحقیق

 • نقش عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه است؟

 

۱-۵- سوال‌های فرعی تحقیق

 1. نقش بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 3. نقش توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟

پایان نامه ارشد :شناسایی عامل توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی

 

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

بر اساس مطالعات، به نظر می رسد که سه عامل تأمین کنندگان، ارزیابان و معیارهای ارزیابی، پیکره فرآیند ارزیابی را تشکیل می دهند. در واقع فرآیند ارزیابی فرآیندی است که طی آن، تأمین کنندگان مشخص، توسط ارزیابان مشخص و با استفاده از معیارهای ارزیابی مشخص، رتبه بندی می شوند. در ادامه به بررسی هر یک از این عوامل می پردازیم.

 

برای اینکه بتوانیم تأمین کنندگان را مورد ارزیابی قرار دهیم ابتدا باید با استفاده از روشهای مناسب به شناسایی آنه بپردازیم. شناسایی تأمین کنندگان می تواند به طرق ذیل توسط گروه ارزیابی صورت می گیرد:

 • مراجعه مستقیم به تأمین کنندگان
 • شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی
 • دریافت کاتالوگ و بروشور از تأمین کنندگان
 • تماس با اتاقهای بازرگانی کشورهای مورد نظر
 • مطالعه نشریات تخصصی داخلی و خارجی
 • مراجعه به وب سایتهای تأمین کنندگان و…

 

عنصر کلیدی بعدی که باید مورد تصمیم گیری واقع شود، ارزیابان هستند. باید مشخص شود که چه افرادی لازم است در فرآیند ارزیابی شرکت کنند. واضح است که کارکنان واحد خرید و تأمین و تدارک می باید در فرآیند ارزیابی شرکت داشته باشند چرا که آن کارکنان مسئول نهائی عملکرد تأمین کنندگان هستند، اما نباید تنها به آن افراد بسنده کرد. بسیار حائز اهمیت است که دیگر ذینفعان درون سازمانی نیز در فرآیند ارزیابی شرکت کنند. برای مثال در یک واحد تولیدی حتماً باید مهندسان و کارکنان واحد کیفیت نیز جزء گروه ارزیابان قرار گیرند.

 

 

سومین عنصر کلیدی در فرآیند ارزیابی تأمین کنندگان، گروهی از معیار هاست که برای ارزیابی عملکرد انتخاب می کنید. معیارهائی که تاکنون ارائه شده اند لزوماً‌ ثابت نیستند و بر مبنای نیازهای خاص هر سازمان می توانند متفاوت از سازمان دیگری باشند. ولی به هر حال معیارهای ارزیابی معمولاً در یکی از ۵ مقوله زیر قابل طبقه بندی هستند

 • هزینه و قیمت
 • تحویل
 • خدمات (سرویس)
 • کیفیت
 • انعطاف پذیری

 

لازم است هر معیار ارزیابی که انتخاب می شود مشخص و قابل اندازه گیری باشد. برای مثال، تحویل به موقع معیاری مشخص است (تحویل در یک تاریخ مشخص یا صورت می پذیرد یا نمی پذیرد) و همچنین معیاری قابل اندازه گیری است ( مثلاً تحویل با سه روز تأخیر صورت پذیرفته است(صفری و دیگران ۱۳۸۶، ۷)).

متن کامل در سایت امید فایل 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی تحقیق

 • نقش عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه است؟

 

۱-۵- سوال‌های فرعی تحقیق

 1. نقش بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 3. نقش توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟

دانلود پایان نامه بررسی عامل توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی

 

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیران فروش و بازاریابی خواهان حجم بالای موجودی، و ارسال های مقطعی هستند. درعوض مدیر حمل ونقل خواهان کاهش هزینه ها به وسیله انتخاب شیوه های حمل ونقل اقتصادی تر ولی کندتر است.

امکان دارد که هرکدام از این مدیران در زمینه حرفه ای خود فردی کارآمد معرفی شوند ولی ممکن است این امر به قیمت ناکارآمدی استراتژی بازاریابی تمام شود. (اهداف کلی فدای اهداف بخشی شود). در نگرش سیستمی، مفهوم هزینه کل اهمیت دارد. زیرا هزینه های جزیی کم اهمیت تر از هزینه های کل است. هزینه نگهداری موجودی های  زیاد ممکن است غیرعقلایی به نظر برسد ولی اگر موجودی های  زیاد به فروش و سود بیشتر منجر شود آنگاه هزینه کل فعالیت های مدیریت توزیع فیزیکی منطقی خواهدبود. هزینه ها بازتابی از استراتژی توزیع هستند و حداکثر خدمات با حداقل هزینه ها میسر نخواهد شد. درگذشته معمولاً حمل ونقل جاده ای رایج ترین شیوه حمل ونقل بود. زمانی که حجم کالاهای قابل حمل به حد قابل توجهی برسد، شرکت ممکن است به جای استفاده از شرکت های حمل ونقل باربری، نسبت به خرید وسایل نقلیه اقدام کند.

 • برای برخی از کالاها حمل و نقل ریلی مناسب تر است. چنانچه ازنظر زمانی وقت داشته باشیم و کاهش هزینه ها یک فاکتور مهم باشد، این روش بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. بخصوص زمانی که کالاها فله ای باشند، روش ریلی برای حمل ونقل مناسب تر خواهد بود.
 • برای کالاهای با ارزش و وزن کم حمل هوایی برای توزیع مناسب تر است.
 • برای مسافت های بسیار دور، این روش بسیار مرسوم است. حمل هوایی نسبت به حمل دریایی بسیار سریعتر اما پرهزینه تر است. درحمل دریایی هزینه های بسته بندی و تخلیه و بارگیری و بیمه اقلام عمده هزینه را تشکیل می دهند. درهر صورت روش حمل ونقل انتخابی باید تا سرحد امکان کالاها را از آسیب و خرابی محفوظ دارد.

با توجه به اینکه مجتمع گاز پارس جنوبی  به دور از بازار کالا و خدمات در پایین ترین نقطه جغرافیایی کشور عزیزمان ایران قرار دارد، معمولاً بیشترین هزینه را در خرید های جزئی حمل ونقل تشکیل می دهد. این هزینه به سادگی قابل محاسبه است و می تواند به طور مستقیم با وزن یا تعداد کالاها بدست آورد. هزینه ها دقیقاً ازطریق انتخاب روش حمل و نقل، کنترل و قابل بررسی می شوند. زمان تحویل یکی از فاکتورهای مهم در ارزیابی تأمین کنندگان می باشد چرا که تاخیر در تحویل می تواند ضررهای هنگفتی به سازمان وارد نماید هزینه هایی مانند توقف خط تولید و در نتیجه هزینه های توقف دستگاهها و هزینه های پرسنلی و جریمه های احتمالی مشتری به خاطر تاخیر را میتوان از مشکلات تحویل دیر هنگام بیان نمود.

پایش عملکرد برنامه تحویل از الزمات برخی استانداردهای مدیریت کیفیت مانند ISOTS16949 می باشد و در بسیاری از روشهای ارزیابی تنها پارامتر زمان برای شاخص تحویل بموقع استفاده می گردد به طور مثال در سیستم ارزیابی تأمین کنندگان مگاموتور، شاخص تحویل بموقع از حاصل تقسیم تعداد محموله هایی که با تاخیر ارسال گردیده اند بر کل تعداد محموله های ارسالی بدست می آید. همچنین در بسیاری از مقالات مرتبط با ارزیابی تأمین کنندگان نیز از فرمولهای مشابه ای استفاده گردیده که مثال دیگر، استفاده از فرمول زیر را برای محاسبه زمان تحویل بموقع [۱]می باشد که مبتنی بر تعداد قطعات بموقع دریافت شده می باشد(کورمیکان؛کوننهنقما.۲۰۰۷۰ص۳۵۳-۳۶۶)[۲].

 

 

: NPRP تعداد قطعات بموقع دریافت شده [۳]

: NTPE تعداد کل قطعات مورد انتظار [۴]

OTD=

 

برخی محققین عامل زمان را در محاسبه تاخیر اعمال می نمایند(الرام.۱۹۹۳٫ص ۴۹-۶۰(. [۵]اما در شرایط واقعی در بسیاری مواقع تاخیر در تحویل کالا ممکن است شامل بخشی از محموله مورد نظر باشد و همچنین تعداد روزهای تاخیر در ارسال نیز اهمیت زیادی دارد به طور مثال محموله ای که با ۲۰ روز تاخیر ارسال گردیده با محموله ای که با ۱ روز تاخیر ارسال گردیده باید با یکدیگر متفاوت باشد.

بنابراین برای محاسبه شاخص زمان تحویل باید تواما به زمان و تعدادکالای با تاخیر رسیده توجه نمود که در فرمول زیر علاوه بر مدت تاخیر، تعداد کالایی که با تاخیر رسیده نیز لحاظ می گردد.

= مدت تاخیر محموله  در ارسال і ام

= تعداد کالای ارسال شده با تاخیر در ارسال і ام

T= کل زمان تعهد

L= تعداد کل محموله

متن کامل در سایت امید فایل 

=K ضریب جریمه دیرکرد

به طور کلی ضریب  K  با توجه به ماهیت کالا، موجودی ذخیره و سیاستهای سازمان تعیین می گردد.

 

۱-  On Time Delivery

[۲] – Cormican Cunningham, 2007, 353-366

[۳] – Number of Parts Received on Time

[۴] – Number of Total Parts Expected

[۵] – Ellram, 1993, 49-60

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی تحقیق

 

۱-۵- سوال‌های فرعی تحقیق

 1. نقش بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 3. نقش توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟

پایان نامه با موضوع نقش عامل توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی

 

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

متن کامل در سایت امید فایل 

درسال‌های آینده، فناوری های نرم‌افزاری پیچیده‌‌تر و جدیدتر، تمدن را هرچه‌ بیش‌تر به دنیایی تقریباً بدون کارگر نزدیک خواهند کرد. تعریف مجدد فرصت‌ها و مسئولیت‌های میلیون‌‌ها انسان در جامعه‌‌‌‌ای که فاقد کار رسمی در مقیاس وسیع می‌باشد، احتمالاً تنها موضوع اجتماعی بسیار مهم درسده آینده خواهد بود. یک نظریه درباره جامعه پساصنعتی، دیدگاه «توسعه فزاینده» است که می‌باید به‌درستی به‌عنوان تصور ابـرصنعتی از جامعه آتی به‌شمارآید. این دیدگاه، از آینده‌ای که به علم، فناوری و دانش فنی گسترده متکی است نشأت گرفته است. یکی از عوامل مهم در کارکرد سازمان، در توان و دانش فنی یک تأمین کننده خلاصه می شود.این معیار از معیارهای شش گانه در این پژوهش یکی از جامع ترین معیارهاست که می تواند به تنهایی چندین معیار از معیارهایی که در بیشینه تحقیق بیان شد را تحت پوشش قرار دهد. (با توجه به اینکه در رابطه با این معیار مشخص شده در تحقیقات دیگر محققان بعنوان یکی از موثر تین عوامل ذکر شده بود. این عامل می تواند هم به عنوان معیاری درخصوص پیشنهادهای مربوط به خدمات بخش های داخلی شرکت و هم در کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان  )بطور عام) مهم باشد.

پس معیار توان و دانش فنی تامین کنندگان در مورد قطعات و لوازم مورد نیاز پالایشگاه یکی از معیارهای اساسی می باشد که در این پژوهش انتخاب شده است. برای پوشش دادن کامل این معیار سه زیر معیار در نظر گرفته شد تا با رتبه بندی آنها به نتایج دقیق تر و کامل تر دست یابیم که عبارتند از: ارائه گارانتی، کادر متخصص، انعطاف پذیری خط تولید که بعنوان سه پایه معیار اصلی در نظر گرفته شد.

 

شناسایی و معرفی عرضه کنندگان و تولید کنندگان کالا و خدمات مورد نیاز که بتوانند مرغوب ترین و با کیفیت ترین کالاها را، با نازلترین قیمت و در سریعترین زمان ممکن توسط واحدی تحت عنوان بررسی منابع، بر اساس خریدهای گذشت و راههای دیگر که در ادامه ذکر خواهد شد در اختیار بخش های مختلف مجتمع گاز پارس جنوبی قرار دهند. مواردی که در این بخش بایگانی میگردد عبارتند از : نام شرکت، نمودار فعالیت، شرح فعالیت، تلفن‌ها، آدرس، پست الکترونیکی، سایت اینترنتی، تاریخ درج اطلاعات و آخرین شماره خریدی که از شرکت تامین کننده تهیه شده است را می توان یافت.

پس از تجزیه تحلیل و بررسی اطلاعات شرکت ها، طبقه بندی خاصی برای فعالیت هر شرکت در نظر گرفته میشود. که شرکت ها براساس تبلیغات و سوابق خود در طبقه بندی اداره خرید قرار می گیرد.

بدیهی است که سابقه یک تأمین کننده در خریدهای قبلی شرکت نقش بسزایی در انتخاب و همچنین عوامل دیگر تاثیر گزار خواهد گذاشت. لذا توجه به عملکرد گذشته در صنعت نفت بعنوان یکی از زیر معیارها در کنار مطلوبیت قرارداد های گذشته بسیار حائز اهمیت است.

در نهایت اطلاعات ذکر شده فوق بر حسب نوع کالای درخواستی، منابع از بانک اطلاعاتی طبقه بندی شده که در کامپیوتر(شبکه) موجود می‌باشد استخراج گردیده، و بر اساس محل خرید(داخلی، خارجی، محلی) در اختیار ماموران خرید قرار می گیرد. در این پژوهش از پاسخ دهندگان در رابطه با معیار سابقه تامین کننده خواسته شد تا با در نظر گرفتن امتیاز مناسب برای یک تامین کننده فرضی در ذهن خود، و در نظر گرفتن عواملی چون، سابقه همکاری با شرکت های تابع وزارت نفت، دارای سابقه همکاری با شرکت های بزرگ در سایر صنایع و… امتیاز مناسب یک تا نه را برای هریک از مقایسه های زوجی، عامل سابقه همکاری نسبت به عوامل دیگر در پرسش نامه درج نمایند.

به طور کلی در زیر مجموعه معیارهای سابقه تامین کننده و توان دانش فنی عوامل زیر محسوس است.

 • کیفیت: کیفیت مواد و خدمات خریداری شده باید به طور مجازی عاری از عیب و نقص باشد.
 • هزینه: فعالیت‏های مدیریت تأمین و خرید باید متمرکز بر مدیریت استراتژیک هزینه باشد. یعنی فرآیند کاهش هزینه کل خرید، حمل و نقل، نگهداری، تبدیل و پشتیبانی محصولات شامل مواد و محصولات خریداری شده در طول زنجیره‌ تأمین در نظر گرفته شود.
 • زمان: فعالیت‏های مدیریت تأمین و خرید و نیز تأمین ‏کنندگان باید نقش فعالی در کاهش زمان لازم برای ارائه محصول جدید به بازار، ایفا نمایند.
 • فناوری: فعالیت‏های مدیریت تأمین و خرید دو مسئولیت اساسی را در زمینه فناوری برعهده دارند:

– بخش تأمین شرکت، فناوری مناسب را در زمان مناسب فراهم می‏آورد و بکار می‏بندد.

– فناوری که رقبای اصلی شرکت را تحت تأثیر قرار می‏دهد در هنگام معامله و داد و ستد با تأمین ‏کنندگان کنترل شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌های اصلی تحقیق

 • نقش عواملی همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاری)، توان مالی، سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)، توان و دانش فنی، استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 • درجه اهمیت و اولویت هریک از معیارها در ارزیابی تامین کنندگان چگونه است؟

 

۱-۵- سوال‌های فرعی تحقیق

 1. نقش بعد مسافت برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاری) برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 3. نقش توان مالی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاری(با شرکت های توابعه نفت)برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهی کیفیت تامین کنندگان برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی چگونه است؟